Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kommersiella intressen ska inte styra i förskolan

Snart blir det obligatoriskt med digital teknologi i förskolan. För förskolans och barnens del är det viktigt att det genomförs utifrån vetenskap – inte kommersiella intressen.

Publicerad: 9 december 2018, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Alla barn är inte intresserade av digital teknologi.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Förskola

Från och med den 1 juli 2019 kommer digitala teknologier vara obligatoriskt i förskolans läroplan. Förskolebarn ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens och grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknologi. Det är ett stort steg för förskolan som historiskt sett har haft ett ambivalent förhållande till barns teknologianvändning.

Digital teknologi har betraktats antingen som ett hot mot leken och barns sociala, kognitiva, emotionella och motoriska utveckling, eller som en möjlighet för barns utveckling och lärande. Denna polarisering bygger på idén att användning av teknologin leder till vissa oundvikliga positiva eller negativa effekter. Det är inte en föreställning som finner stöd i empirisk forskning.

Ett stort antal studier visar att teknologianvändning inom utbildning är mycket komplex och kan kopplas till en mängd olika faktorer – exempelvis lärares kompetens samt tillgång till teknisk och pedagogisk support.

Däremot finns det anledning att kritiskt diskutera hur digitaliseringen av förskolan ska ske. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund, vilket innebär att lärare ska basera sitt arbete på vetenskapligt bekräftad kunskap.

Men frågan om digitalisering diskuteras bara undantagsvis utifrån ett forskningsperspektiv. Istället sker diskussionerna på mässor där kommersiella aktörer med starka ekonomiska intressen säljer idéer om fördelarna med digitaliserad utbildning till förskolor och skolor. Det är bekymmersamt då idéerna ofta bygger på förenklade föreställningar om att digitala teknologier revolutionerar undervisning genom att göra den roligare och därför gör barn mer motiverade.

Problemet med denna föreställning är att den utgår ifrån att alla barn är intresserade av digital teknologi. Den tar inte heller hänsyn till hur teknologierna används. Den mest problematiska aspekten är emellertid bristen på kompetensutveckling och fortbildning bland lärare.

I dag är det inte ovanligt att lärares enda möjlighet till formell fortbildning utgörs av utbildningspaket i regi av de teknikföretag som säljer digitala teknologier i form av hård- och mjukvara. Förskolor och teknikföretag har emellertid mycket olika grundläggande värderingar eftersom den ena ingår i ett utbildningssystem och den andra i ett kommersiellt system. Internationell forskning visar även att utbildningsmiljöer börjar bli alltmer intressanta för företag som arbetar med dataövervakning.

Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen lägga grunden till ett intresse hos barn för att delta aktivt i samhället. Eftersom digital teknologi genomsyrar vårt samhälle blir det viktigt att kunna förhålla sig till denna utveckling. Undersökningar visar att barn i förskoleåldern redan använder digital teknologi i stor utsträckning i hemmet.

Förskolan bör inte stå utanför denna utveckling, utan kan bidra med andra typer av aktiviteter med teknologier än vad barn möter i hemmet. För förskolans och barnens del blir det dock viktigt att digitaliseringen genomförs på vetenskaplig grund – inte utifrån kommersiella intressen.

En avgörande faktor kommer att vara i vilken utsträckning förskolepersonal kommer att erbjudas möjlighet att delta i utbildningsinsatser som syftar till att utveckla lärares kompetens. Om förskolebarn ska ges förutsättningar att utveckla digital kompetens och ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknologi måste arbetet börja med lärarna.

Malin Nilsen, fil. dr. i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet och legitimerad förskollärare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev