måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Knyt ihop snabbtåget med högskoleorterna

Den nya höghastighetsbanan bör dras så att den knyter ihop så många universitets- och högskoleorter som möjligt. Genom att koppla samman företagen med universiteten via höghastighetsbanan kan företagen växa tillsammans med en allt högre utbildningsnivå i samhället, skriver Ikeas vd och högskolerektorer m fl.

Publicerad: 22 december 2015, 08:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Genom att dra den nya järnvägen via Växjö och Älmhult kopplar vi samman kunskap och näringslivets behov av kompetens.


Ämnen i artikeln:

SverigeförhandlingenNäringslivsklimatHögskolanTågtrafikHöghastighetståg

För att Sverige ska kunna konkurrera i framtiden måste vi bygga på våra styrkor. Vi är ett glest befolkat land med långa avstånd och det är av stor vikt att företag, skolor, lärosäten och andra innovationsmiljöer är sammankopplade med varandra på ett effektivt och modernt sätt. Den pågående Sverigeförhandlingen har potential att bidra till detta, om utgångspunkterna är de rätta.

Infrastruktur i bred mening – såväl för information som för människor – är en nyckelfaktor när företag väljer var de vill förlägga sin verksamhet. Informationsteknologi möjliggör uppkoppling mot omvärlden, men det är ett misstag att tro att den kan ersätta de fysiska nätverk som binder samman en region och ett land med resten av världen.

Tvärtom är erfarenheten att ett stort utbyte via virtuella kanaler skapar ett ännu större behov av fysiska möten.

Byggandet av en ny stambana för höghastighetståg i Sverige måste ses som en nationell satsning i klass med byggandet av vår nuvarande stambana för järnvägen under andra hälften av 1800-talet. Sedan dess har utvecklingen gått från ett industrisamhälle mot ett kunskapssamhälle och ett sådant behöver en kunskapsbana!

Sverige har en ambition att högre utbildning ska vara tillgänglig i alla delar av landet. Som en följd finns det ett universitet eller en högskola i nära nog alla län i landet. Tyvärr är de inte alltid särskilt väl anslutna till varandra. Såväl väg- som järnvägsnät har främst dragits för att kunna knyta ihop den råvarubaserade ekonomins knutpunkter.

Det är nu dags att vi bygger vidare på det moderna samhället där industri, företagsamhet och kunskap tillsammans skapar förutsättningar för bättre affärsmöjligheter, både inom och utanför landet, samt en attraktiv högre utbildning.

Växjö är en av de snabbast växande städerna i Sverige, mycket tack vare universitetet. Om järnvägen inte dras via Växjö kommer staden att vara Sveriges enda 100 000-stad utan vare sig direktanslutning till stambana eller europaväg när höghastighetsbanan står färdig. I Småland står vi därför inför ett historiskt vägval.

Genom att dra den nya järnvägen via Växjö och Älmhult kopplar vi samman kunskap och näringslivets behov av kompetens. Högskolan Kristianstad får en bättre koppling till Linnéuniversitet, och vidare till högskolan i Jönköping.

Vi får på detta sätt största möjliga utväxling på de resurser som kommer utgöra grunden för framtidens svenska ekonomiska framgångar – nämligen kunskap och kompetens. Vi vet inte i dag vilka utmaningar framtiden ställer. Just därför måste vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att möta dem, redan i dag.

Med bibehållande av övriga målsättningar så som restid mellan ändpunkterna bör därför den nya höghastighetsbanan dras så att den knyter ihop så många universitets- och högskoleorter som möjligt. På så sätt främjas utbytet av idéer och kompetens på bästa sätt, och intressanta korsbefruktningar mellan lärosäten kan uppstå.

I denna dragning bör även utvecklingsmöjligheterna för företagen i Sverige vara en given faktor och gärna också i kombination med lärosätena för att skapa bästa synergieffekt. Högutbildade startar fler företag som växer snabbare.

Genom att koppla samman företagen med universiteten via höghastighetsbanan kan företagen växa tillsammans med en allt högre utbildningsnivå i samhället. Denna ”kunskapsbana” kan därmed skapa en nytta som överstiger det i och för sig viktiga värdet av att på effektivast möjliga sätt transportera människor från punkt A till punkt B.

Vi är kunskapsorganisationer där såväl den egna attraktionskraften som tillgången till kompetenscentra i närheten är avgörande. Vi vill verka för att krympa och överbrygga såväl mentala som fysiska avstånd. Detta ligger även i Sveriges intresse som kunskapsnation.

Michael Stjernquist, vd IKEA AB

Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet

Håkan Pihl, rektor Högskolan Kristianstad

Peter Lund, koncernchef Bergendahls

Santhe Dahl, koncernchef Vida-koncernen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev