Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Kalla alla barn till förskola från tre års ålder!

Till Liberalernas landsmöte har jag lagt en motion, som bifallits av partistyrelsen, och som är ett steg mot att fler barn ska få ta del av pedagogisk verksamhet från tre års ålder, skriver Sofia Remnert, gruppledare (L) i Nyköping.

Publicerad: 17 november 2017, 03:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vinsterna med en god pedagogik redan från 3 års ålder är många.

Foto: Olle Överby, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

FörskolaKunskapPisa

I Sverige går cirka 95 procent av barnen i förskola. De 5 procent som inte gör det är ofta de som skulle behöva det mest. Vi vill göra det lättare att säga ja än att säga nej och uppmuntra de föräldrar som inte har sina barn i förskoleverksamheten att ge sina barn den fantastiska möjlighet Sverige erbjuder med 525 timmars avgiftsfri förskola.

Till Liberalernas landsmöte har jag lagt en motion, som bifallits av partistyrelsen, och som är ett steg mot att fler barn skall kunna delta i en pedagogisk verksamhet från när barnen är tre år. Förslaget innebär att man börjar kalla barnen till den allmänna förskolan inför höstterminen det år barnet fyller 3 år. Det man skall ha med i bakhuvudet kring förskola är att den är begränsad till 15 timmar i veckan under terminerna och upplägget är en framlekt pedagogik och ingen skolbänksundervisning.

Vinsterna med en god pedagogik redan från 3 års ålder är många. Barn har ofta redan vid sex års ålder (då förskoleklassen börjar idag) genom förskolan lärt sig grunderna för att både läsa och skriva. Något som man har stor nytta av redan i förskoleklass och något som är grundläggande för en tidig läsförståelse. Förskolan är också en social träning som lär barnen allt från att lösa konflikter till att vänta på sin tur, vilket ger stora försteg mär man kommer upp till den vanliga skolan.

Förskolan ger också en god träning i språk och uttrycksförmåga. Idag lär sig barn läsa allt senare och grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Språkutvecklingen går snabbare när barnen får med sig svenskan och förutsättningar att klara grundskolan blir bättre om de går i förskolan.

2014 såg man att svenska elever som gått förskola fick i genomsnitt 478 poäng på Pisas matematikprov medan de elever som aldrig gått i förskolan fick i genomsnitt 442 poäng, alltså 36 poäng mindre. Elever som gått mer än ett år i förskola presterade i genomsnitt 489 poäng, alltså 47 poäng högre. Ju längre tid en elev gått i förskola, desto bättre blev alltså resultatet i Pisa.

Det är en stor vinst i att alla barn när de börjar i förskoleklass, blivande årskurs ett, börjar på samma nivå för att redan från första skoldagen kunna börja arbeta kunskapsinriktat. Det är något som kommer spela ännu större roll när förskoleklassen blir obligatorisk.

För kommunen skulle detta innebära en liten kostnadsökning för förskolan. Vinsterna kommer däremot i skolan och ger exempelvis en möjlighet för lärare att anpassa undervisningen för en mer kunskapsmässigt homogen grupp i förskoleklass, vilket ger alla barn möjlighet att redan tidigt kunna utvecklas till sin egen fulla potential. Att alla barn går på förskolan har inte bara kunskapsmässiga vinster utan ger också en möjlighet att kunna verka för social sammanhållning redan från tidiga år och ger oss också en möjlighet att nå alla föräldrar och kunna erbjuda till exempel föräldrautbildningar i redan bekanta lättåtkomliga lokaler.

Det aktiva valet av förskola ger dessutom en fingervisning om hur det kommande aktiva skolvalet kommer gå till. På förskolan kan även information ges om och man kan bjuda in till samtal om vikten av att välja skola. Genom att erbjuda förskola till alla på samma sätt som man i dag erbjuder den frivilliga förskoleklassen till alla barn stärker man dessutom förskolepersonalens roll som pedagoger.

Förslaget kommer ge många möjligheter för familjer och framför allt en bra chans för alla barn att starta på samma ställe i förskoleklass och få samma språngbräda i livet som alla andra barn! Sverige måste börja med ett helhetstänk med inriktning på preventiva insatser, din bakgrund skall aldrig avgöra din framtid!

Skolan behöver sluta gå till höger eller vänster och börja gå rakt fram!

Sofia Remnert, gruppledare Liberalerna Nyköpings kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaKunskapPisa

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev