tisdag21 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Ja till att förskolechefer blir rektorer!

Under tisdagen (19/6) fattar riksdagen beslut om att förskolechefer i fortsättningen ska benämnas rektorer och också genomgå en fullvärdig rektorsutbildning på 30 högskolepoäng. Det är ett efterlängtat erkännande av förskolechefens kompetens och ansvar, skriver representanter för Moderaterna och Lärarförbundet.

Publicerad: 18 juni 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det pedagogiska ledarskapet är, enligt debattörerna, minst lika viktigt i förskolan som i skolan. Foto: Olle Överby, Mostphotos


Ämnen i artikeln:

RektorerRegeringenLärarförbundetSkolanUtbildningFörskola

Lärarförbundet och Moderaterna har länge drivit på för den här reformen. Den innebär ett efterlängtat erkännande av förskolan och förskolechefers kompetens och ansvar.

2010 togs flera viktiga steg för att stärka förskolan genom att den gjordes till en egen skolform och att förskollärarens viktiga roll och förskolechefens betydelse för den pedagogiska utvecklingen lyftes fram. Dessvärre missades förskolan i en rad andra reformer som berörde skolan, bland annat att den obligatoriska rektorsutbildningen inte omfattade förskolans chefer.

Förskola är en skolform som styrs av en läroplan, därför borde det vara självklart med samma benämning av den som leder verksamheten där som i övriga skolformer. Förskolan står också i begrepp att få en ny läroplan som ytterligare kommer förstärka förskolans roll som en integrerad del av skolväsendet.

Vi vet att det pedagogiska ledarskapet är minst lika viktigt i förskolan som i skolan. Här läggs grunden för barnens livslånga lärande. Därför behövs en rejäl och likvärdig rektorsutbildning för förskolans chefer.

Vi vet att barn som gått i förskolan lyckas bättre i sin fortsatta skolgång och att investeringar som görs i utbildning tidigt är de som ger bäst avkastning. Förskolans chefer har ett stort ansvar för kvaliteten i barnens lärande och utveckling och måste ges bra förutsättningar att fokusera på detta och inte belastas med arbetsuppgifter som inte har med det pedagogiska ledarskapet att göra.

Redan idag går många förskolechefer den längre rektorsutbildningen, trots att den inte är obligatorisk för dem. En stor del av huvudmännen ser det som självklart att den längre rektorsutbildningen ska gälla för alla skolans ledare och anmäler därför sina förskolechefer dit. Lärarförbundets egen undersökning där 900 förskolechefer deltagit visar att hälften gått rektorsutbildningen. Av de kommunala förskolecheferna är det fler än två tredjedelar som slutfört rektorsutbildningen.

Att i det läget fortsätta att särskilja förskolechefer bär en underliggande värdering om att de yngsta barnens undervisning är mindre viktig än de äldres och att förskolechefer inte behöver kunna lika mycket som rektorer. I själva verket är det kanske tvärtom. Förskolan är oerhört betydelsefull för barns kommande utbildning och fortsatta sociala utveckling. Att förskolechefer nu blir rektorer och får ta del av en ordentlig rektorsutbildning stärker förskolan som skolform och höjer skolledarnas status.

Statusfrågan har också betydelse ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Idag råder en stor brist på skolledare. Flera kommuner skriver i sina remissvar på den utredning som ligger till grund för reformen, att det skulle underlätta rekrytering om titel och utbildning är densamma i hela skolväsendet, då samma person kan leda både förskola och skola.
Samtidigt finns mycket kvar att göra för att stärka förskolan. På många håll i landet råder en oroande brist på förskollärare. Förskolan ställs också inför nya utmaningar med många nyanlända barn som kommer att behöva extra stöd i sin språkutveckling.

Fler platser på förskollärarutbildningen och stärkt kompetensutveckling behövs för att den svenska förskolan fortsatt ska kunna vara den viktiga plats för utveckling genom lek och lärande som gjort den världsledande.

Ett gott pedagogiskt ledarskap med rätt resurser är nyckeln till kvalitet och fortsatt utveckling i förskolan. Rektorer i förskolan, med bra utbildning, kan bidra till såväl statushöjning som förbättrad undervisningskvalitet.

Erik Bengtzboe, utbildningspolitisk talesperson (M)

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev