Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Inget veto - men kampen fortsätter”

Självklart är vissa kommuner oroliga över konkurrensen från friskolor, men inte nödvändigtvis för elevernas bästa. Det är därför en framgång att den statliga utredaren avstår från att föreslå ett kommunalt veto, tyvärr finns det andra saker i utredningen som oroar.

Publicerad: 14 oktober 2016, 10:56

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Friskolor återfinns ofta, enligt debattören, bland de mest framgångsrika skolorna. \

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FriskolorKommuner

Skolutredningen, som presenterade sitt förslag i veckan, skulle bland annat utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av friskolor som drivs med vinstsyfte. Beställningen var att ge kommuner möjlighet till veto mot friskoleetableringar. Det är därför med lättnad vi nu kan konstatera att utredaren föreslår att makten över ett livets viktigaste val ska ligga kvar hos föräldrar och elever. Men kampen lär fortsätta.

I dag står många elever i kö för att få plats på de mest populära friskolorna. En av de största har över 130 000 elever i kö. Friskolor återfinns också ofta ibland de mest framgångsrika skolorna i Skolverkets SALSA-statistik där skolans resultat jämförs med de förväntade resultaten med tanke på elevernas bakgrundsfaktorer. Många friskolor har helt enkelt tagit eleverna längre än vad den genomsnittliga skolan gör.

Självklart är vissa kommuner oroliga över dessa konkurrenter. Men nödvändigtvis inte på grund av elevernas bästa. Hade det funnits ett kommunalt veto så hade till exempel Örebro kommun förhindrat starten av Internationella engelska skolan. En skola som nu presterar bättre genomsnittligt meritvärde enligt SALSA, än alla andra skolor i kommunen. Något som var omöjligt att bevisa innan den fanns på plats. Många fler exempel finns, Friskolornas riksförbund kunde för ett år sedan visa att nio av tio friskoleetableringar skulle stoppats i S-styrda kommuner om de funnits veto-rätt.

Det är därför bra för Sveriges elever att utredaren avstår från att lägga förslag om ett kommunalt veto. Men utredningens förslag att kommuner alltid ska lämna ett yttrande med konsekvensbeskrivningar vid en friskolas tillståndsansökan till Skolinspektionen, blir ändå källa till oro. Kommunpolitiker, av olika färg, kommer inte ge upp sina försök att skydda den egna verksamheten, just bara för att den är deras egna. Och som exemplet Örebro visar, du kan inte visa i förväg att en etablering lyfter kvalitet och resultat, till nytta för alla elever.

Även om Friskolornas riksförbund inte är nöjda med alla förslag i utredningen är de emellertid en tydlig kontrast mot Ilmar Reepalus välfärdsutredning, vad gäller såväl utredarens lyhördhet som synen på sin roll som utredare och i innehåll. Precis som utredaren slår fast så riskerar olika ideologiska uppfattningar i olika kommuner bli avgörande för om en friskola får etableras om ett veto införs. Det kan enligt utredningens uppfattning knappast anses förenligt med grundläggande principer som lika villkor mellan kommunala och fristående skolor samt elevers rätt att välja skola. Ett resonemang som kommunledningen i Göteborg, Stockholm med flera kommuner borde läsa, begrunda och agera efter.

Nio av tio föräldrar med barn under sex år vill välja skola. De litar inte på att kommunpolitiker och byråkrater väljer det som är bäst för deras barn. Om inte lokalpolitiker börjar fokusera på skolresultat i de egna skolorna, istället för att motarbeta friskolor, så riskerar de att förlora allt fler elever. Föräldrar och elever kommer att gå dit de finner vad de söker oavsett om kommunpolitiker, eller pedagogikprofessorer för den delen, tycker om det eller inte. Det visar det faktum att det trots den heta debatt som finns om friskolor så väljer fler elever än någonsin att gå i friskola.

Med trygga spelregler skulle allt fler föräldrar och elever få plats i skolor med den pedagogik och den syn på lärarens roll som de tror på. Men än så länge gör den politiska majoriteten så gott den kan för att förhindra denna utveckling.

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FriskolorKommuner

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev