Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Inför ett Lex-system för att anmäla risker på förskolan

Sällan har den demografiska utvecklingen i Sverige varit så påtaglig som nu. Bostadsbrist, arbetslöshet och trygghet är bara några exempel på utmaningar som just nu dominerar den politiska debatten. Ett ämne som däremot hamnat i skymundan är förskolan, som står inför hårda prövningar framöver.

Publicerad: 24 januari 2017, 14:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Tanken med ”Lex Janna” är att det ska vara ett tydligt och konkret system för att rapportera in händelser som medfört eller skulle kunna medföra skada för barn på våra förskolor, skriver debattören.


Ämnen i artikeln:

FörskolaBarn

Till följd av en ökad befolkning och urbanisering ser vi just nu i Sverige en växande förskola, vilket i grunden skapar goda förutsättningar för framtiden. På många håll i Sverige växer sig barngrupperna därför allt större och många kommuner arbetar febrilt för att bygga nya förskolor och anställa fler förskollärare.

I takt med att förskolebarnen blir fler så måste det skapas goda rutiner och förutsättningar för att möta de ökande behoven, framförallt när det gäller tryggheten för våra barn. Allt för ofta händer det till exempel att skador och riskfyllda situationer uppstår på våra förskolor, utan att detta rapporteras till ansvariga politiker eller verksamhetschefer.

Inom vården finns det en rad olika regelverk för att anmäla en skada eller risker för skador. Bland annat finns ”Lex Maria” som säger att ”vårdgivaren ska anmäla händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg”. Något liknande system borde rimligtvis finnas inom förskolan. Därför har Moderaterna i Västerås tagit initiativ och föreslagit i en motion att staden ska införa ett nytt anmälningssystem inom förskolan, kallat ”Lex Janna. Motionen är just nu under beredning och har därför inte behandlats i kommunfullmäktige ännu.

”Lex Janna” bygger på en verklig situation där en förskollärare (med namnet Janna), till följd av sjuka kollegor och vikariebrist, arbetat helt själv en eftermiddag på en avdelning med många små barn, vilket i en förskolemiljö kan innebära risker för barnen.

När det gäller barngruppers storlek i förskolan fastslår inte Skolverket någon exakt siffra för en lämplig storlek, men menar i en rapport att barngrupperna är för stora när ”arbetslaget blir stressat och inte mäktar med att hantera gruppen”, samt när barn ”inte blir hörda, sedda och delaktiga”. Det är därför av största vikt att ansvariga politiker får en rättvisande bild av hur verksamheterna faktiskt ser ut, så att förutsättningarna kan ges för att förbättra förskoleverksamheten.

Tanken med ”Lex Janna” är att det ska vara ett tydligt och konkret system för att rapportera in händelser som medfört, eller skulle kunna medföra skada, för barn på våra förskolor. Det skulle även vara att sätt att uppmärksamma och stärka förskollärarnas arbetsmiljö. Om vi skulle införa detta skulle politiker och tjänstemän få ett verktyg för verksamhetsutveckling som ger en tydlig översikt av de behov som kan finnas. Förslagsvis kan detta enkelt ske genom ett digitalt system som pedagoger kan använda för att göra sina Lex Janna-anmälningar. Detta blir då snabbt och smidigt registrerat och både förvaltning och politik får kännedom om eventuella risker eller skador.

Min förhoppning är nu att vi öppnar upp för en debatt om hur vi stärker tryggheten och kvaliteten på våra förskolor i Sverige. Vi politiker måste se till att förskolan får de rätta förutsättningarna för sitt pedagogiska arbete så att det blir en trygg och säker verksamhet. Ingen ska behöva vara med om det som hände Janna. Om det mot förmodan ändå skulle ske ska berörda politiker snabbt få vetskap om det så att de kan agera utifrån den erhållna informationen. Det kan vi göra genom att införa ”Lex Janna” på förskolan. Det ger tydliga besked när åtgärder måste vidtas för att säkerställa att alla barn i Västerås och Sverige får en trygg förskola.

Viktoria Högström Unell, ledamot (M), kommunfullmäktige Västerås stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaBarn

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev