tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

I vår skola ska ingen behöva halka efter

De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla elever samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart.

Publicerad: 27 april 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med en långsiktig skolpolitik som har fokus på dessa reformer kan vi vända utvecklingen i skolan.

Foto: Rickard Kilström


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationLärareSocialdemokraternaGymnasieutbildningPisaLärarlöner

Den svenska skolan står inför stora utmaningar. Internationella kunskapsmätningar visar att kunskapsresultaten har sjunkit dramatiskt. Förra sommaren lämnade mer än 12 000 elever grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Samtidigt har skillnaderna mellan skolor och elever ökat – skolan har blivit allt mer ojämlik. Om vi inte vänder den här utvecklingen riskerar vi att förlora en del av det som gör oss stolta över Sverige.

LÄS ÄVEN DS GRANSKNING: Skolsverige delas upp i A- och B-lag

Utbildning är hjärtat i det jämlika samhället. Genom att stärka skolan säkrar vi inte bara framtidens kunskapsintensiva jobb och tillväxt, vi skapar också ett samhälle där varje ung människa får möjlighet att forma sin egen framtid. Vi vet att den som inte har en gymnasieutbildning riskerar att få det tufft på arbetsmarknaden. Därför är det vår uppgift att skapa förutsättningar för att alla elever, genom hela utbildningssystemet, får det stöd och den stimulans de behöver för att nå sin fulla potential och klara målen i skolan.

Den nationella skolpolitiken har de senaste åren präglats av ett högt reformtempo och brist på långsiktighet. De förändringar som har genomförts har ofta varit slarviga och saknat förankring i både forskning och skolans profession. Nu har vi chansen att göra andra prioriteringar och fokusera på det som skolan verkligen behöver.

I dag måndag och i morgon tisdag samlas socialdemokratiska skolpolitiker från hela landet för att ta ett samlat grepp om skolan. Oavsett vilken nivå vi befinner oss på, i en kommun, i riksdag eller regering, måste vi att göra vad som krävs. Alla elever, från förskolan till gymnasiet, ska gå i en bra skola, där elever blir sedda och där lärare har förutsättningar att göra ett bra jobb. Vår skolpolitik har tre tydliga fokus:

1. Tidiga insatser och mindre klasser. I en socialdemokratisk skola ska ingen elev lämnas efter eller hållas tillbaka. Med fler lärare, speciallärare och specialpedagoger i lågstadiet kan små problem lösas innan de hinner växa sig stora och ingen elev behöver halka efter. Regeringen investerar redan i år två miljarder kronor till fler anställda i lågstadiet, så att stora klasser kan bli mindre och så att lärarna får mer tid med varje elev.

2. Investeringar i skickliga och engagerade lärare. Forskning visar att skickliga lärare gör den enskilt största skillnaden för elevers kunskapsresultat. Därför vill vi stärka lärarkåren med mindre administration, mer tid för eleverna och höjda löner. Från och med nästa år kommer regeringen, i dialog med lärarfacken och arbetsgivarna, investera tre miljarder kronor på årsbasis i höjda lärarlöner kopplat till kompetens. Med en rödgrön majoritet i Sveriges kommuner och landsting finns det nu bättre förutsättningar att genomföra förändringar som verkligen har betydelse för skolans personal.

3. Jämlik skola. De skolsystem i världen som är mest jämlika har också högst kunskapsresultat. En jämlik skola som ger alla elever samma livschanser är därför inte bara rätt, det är också smart. Regeringen tar nu viktiga steg för att stärka alla elevers möjlighet att nå gymnasiekompetens och därigenom förbättra chanserna på arbetsmarknaden. Vi vill ge stöd till skolor med tuffast förutsättningar och läxhjälp till alla barn som behöver det. Sen ska skolans resurser gå till eleverna – inte till bolagens vinster.

Med en långsiktig skolpolitik som har fokus på dessa reformer kan vi vända utvecklingen i skolan. Det är vår uppgift att i kommuner, riksdag och regering verka för att göra det möjligt.

Aida Hadzialic, gymnasie- och kunskapslyftsminister (S)

Lena Hallengren, ordförande i riksdagens utbildningsutskott (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev