Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Hoppet inte ute för skolan som tvingades stänga

I Malmö kraftsamlar vi nu för att lyfta våra skolor och ge dem möjlighet att visa bättre resultat. Det är fullt möjligt att bedriva en trygg och bra skolverksamhet i socialt utsatta områden. Därför finns det all anledning att vara hoppfull inför utvecklingen på den uppmärksammade Värner Rydénskolan.

Publicerad: 11 mars 2015, 10:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns all anledning att vara hoppfull inför utvecklingen på Värner Rydénskolan.

Foto: Drago Prvulovic, TT


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationMalmö

I debatten kring den tillfälligtvis stängda Värner Rydénskolan i Malmö har det lyfts flera kloka synpunkter. Det är både rimligt och nödvändigt att diskutera de svåra utmaningar som skolor i socialt utsatta områden har och det faktum att det svenska skolsystemet sedan länge dragits isär, med allt större skillnader mellan skolor som följd. Därför är det övergripande målet för en socialdemokratisk skolpolitik i Malmö att öka likvärdigheten mellan skolorna. Forskningen visar också att mer likvärdighet ökar förutsättningarna för goda skolresultat, på alla skolor.

Med den bakgrunden gjorde vi 2013 en större omorganisering av skolverksamheten i Malmö, genom att slå samman grundskoleverksamheten i tio stadsdelar till en gemensam grundskoleorganisation. Vår ambition är att, utifrån vad forskningen säger om framgångsrika skolorganisationer, göra det möjligt att inte bara hålla en god svensk nivå på våra skolor, utan faktiskt medverka till att våra skolor, mätt utifrån sina utmaningar, utvecklas bättre än riksgenomsnittet.

Processen att förbättra skolorna hade börjat redan några år innan omorganisationen och baserades på ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsutveckling, på ökade riktade resurser till skolor i socialt utsatta områden och en satsning på språk och formativ bedömning.

Med den nya samordnade skolorganisationen kunde vi göra betydligt bättre kvalitetsanalyser, ge skolorna professionellt verksamhetsstöd och träffsäkert fördela resurser utifrån de enskilda elevernas sociala bakgrund och pedagogiska behov. Det är åtgärder som redan vänt utvecklingen åt rätt håll, med studieresultat som stiger snabbare än riksgenomsnittet.

LÄS ÄVEN: Därför slåss barnen på skolan i Malmö. 

Men den nya organisationen gjorde det också tydligt att framförallt en av våra 70 grundskolor - Värner Rydénskolan - inte klarade av att leva upp till de förväntningar som vi lagt på skolan. Grundskoleförvaltningen påbörjade därför ett arbete med att stärka upp Värner Rydénskolan, med både extra pedagogiska insatser och åtgärder för att stävja de ordningsproblem som drabbat skolan. Under vintern genomfördes också en genomgripande kvalitetsutvärdering av skolans arbete och baserat på denna utvärdering beslutades om förändringar i skolans ledarskap.

Trots de extra insatser som förvaltningen, med stöd av grundskolenämnden, beslutat om har skolan inte lyckats komma till rätta med de akuta ordningsproblemen, vilket för en dryg vecka sedan kulminerade i att det fackliga skyddsombudet ansåg det befogat att besluta om ett så kallat skyddstopp av verksamheten. En av åtgärderna som vidtogs efter den en dag långa stängningen av skolan var att de redan planerade förändringarna av ledarskapet påskyndades och en stor kraftsamling för att säkerställa lugn och ro på skolan genomfördes. Den nya ledningen, som består av erkänt duktiga och erfarna skolledare, har i skrivande stund precis påbörjat sitt arbete med att vända den nedåtgående spiral som drabbat Värner Rydénskolan de senaste åren.

Det är i sammanhanget viktigt att framhålla att de ordningsproblem vi sett på skolan inte beror på dåligt uppfostrade barn, på frånvarande föräldrar eller på något ödesbundet knutet till skolor i socialt utsatta områden. I Malmö har vi ett tiotal skolor i socialt utsatta områden, som inte alls har samma problem som Värner Rydénskolan. Tvärtom visar dessa skolor att det är fullt möjligt att bedriva en trygg och bra skolverksamhet i socialt utsatta områden. Därför finns det all anledning att vara hoppfull inför utvecklingen på Värner Rydénskolan.

Anders Rubin, kommunalråd (S) med ansvar för grundskolan, Malmö stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolorganisationMalmö

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev