Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Höj förskolechefernas status

Att bli en bra skolledare förutsätter utbildning och vägledning. Det är dags att erkänna förskolechefens viktiga roll som ansvarig för det första steget i det livslånga lärandet. Därför måste alla skolledare, oavsett titel, omfattas av kravet på obligatorisk rektorsutbildning.

Publicerad: 1 februari 2013, 10:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

FörskolaSkolledare

Framgång i yrkeslivet grundläggs tidigt. Jag har med glädje kunnat konstatera att förskolans roll som det första steget i ett barns utbildningsresa erkänns och lyfts fram allt tydligare. Förskolan har fått ett stärkt pedagogiskt uppdrag i sin nya förtydligade läroplan. Regeringen har infört ett system för legitimation av förskollärare i syfte att höja kraven på den pedagogiska personalen. Regeringen satsar dessutom ytterligare medel på att förstärka kompetensutvecklingsmöjligheterna för förskollärare och förskolechefer genom det så kallade förskolelyftet II. Allt detta är utmärkt, men ändå är det något som saknas.

Att förskolan tar plats som en fullvärdig skolform innebär att samma krav ställs på förskolans inre organisation som på skolans. Förskolan ses som en arbetsplats för barn och personal där samma krav ställs på verksamhetens styrning och ledning som i all annan utbildningsverksamhet. Men ges verkligen förskolechefen möjligheter att axla detta ansvar?

Skolledaruppdraget är komplext och innefattar krav och förväntningar från stat, huvudman, elever, föräldrar, lärare och annan personal samt från olika intressenter i det omgivande samhället. Den statliga befattningsutbildningen ger den formella grund som en skolledare behöver för att kunna fungera i sin roll och hålla fokus på de övergripande och långsiktiga målen i en intensiv och händelserik vardag. Den ger också värdefulla möjligheter till personlig utveckling och mognad genom dialog och kontakter med andra erfarna skolledare.

Förskolan benämns av många som en juvel i det svenska utbildningssystemet. Hur värnar vi egentligen om denna ädelsten? Kraven på förskolans ledare är minst lika höga som på chefer i andra delar av utbildningssystemet.

Det är märkligt att förskolans ledare fortfarande inte ges samma möjligheter till professionell utbildning och utveckling som andra skolledare får.

Sveriges Skolledarförbund har länge drivit kravet att cheferna inom förskolan bör ha titeln rektorer och att de ska ha samma rätt att genomgå det statliga rektorsprogrammet som andra rektorer. Redan i remissvaret för förslaget till ny skollag ifrågasatte vi denna uppdelning mellan ledare och ledare. Jag hade förväntat mig att regeringen nu skulle ha presentera ett förslag för att ändra på den nuvarande låghalta konstruktionen men tvingas konstatera att uppdelningen kvarstår.

Regeringen framhåller ofta vikten av att höja lärar- och skolledaryrkenas status. Ett enkelt sätt att bidra till denna attitydförändring är att satsa på att göra förskolechefernas utbildning obligatorisk. Det är dessutom en statushöjning som regeringen själva kan bestämma om. Hur länge ska vi behöva vänta på detta självklara steg i förskolans utveckling? Vad är det som lägger hinder i vägen?

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaSkolledare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev