söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Högt pris för att inte höja rektorernas löner

Lönekarriär för lärare är bra, men vart tog skolledarna vägen i diskussionen? Höjda skolledarlöner är avgörande för skolan och för Sveriges framtida konkurrenskraft. Alternativkostnaden är mycket högre, varnar Sveriges Skolledarförbund.

Publicerad: 3 februari 2014, 06:26

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RektorerSkolanUtbildningFörskolaLönebildningLöner

Att en framgångsrik svensk skola är avgörande för Sveriges utveckling och tillväxt råder det stor enighet om. Men vägen till framgång är inte alla överens om. En av lösningarna handlar om att skolledare måste lönesättas efter ansvar och prestation.

Ledningen av förskola och skola är avgörande för barns utveckling och elevers resultat. Vi vet att skolledarna – förskolechefer och rektorer – har en central betydelse för att resultaten i svensk skola kan förbättras. Det är svårt att rekrytera skolledare i Sverige i dag och omsättningen är på många håll, hög. Det är också en stor utmaning att verka som skolledare. Skolan är en utsatt miljö där många aktörer och intressenter är aktiva. De flesta skolledare anser inte att uppdragets utsatthet motsvaras av den ersättning som arbetsgivare betalar. Lönerna för skolledarna måste höjas.

Sveriges Skolledarförbund verkar målmedvetet för att Sveriges viktigaste chefer - skolledarna - ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det stora ansvar och den komplexa uppgift som en skolledare har. Detta är inget särintresse, utan ett gemensamt intresse för oss som ser skolans betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Konkurrenskraftiga skolledarlöner gynnar alla, såväl arbetsgivare som enskilda skolledare. Kompetenta skolledare som stannar i flera år är en viktig förutsättning en bra utveckling för skolan.

Vi efterlyser nu modiga huvudmän, chefer, fackliga förtroendevalda och enskilda medlemmar, som vågar utnyttja möjligheterna att behålla och rekrytera nya kompetenta skolledare med hjälp av våra moderna processlöneavtal. För att löneprocessen ska fungera fullt ut, krävs att alla aktörer tar sitt ansvar. Vi tar vårt - som central part, utbildare, rådgivare och som stöd till våra lokala förtroendevalda och enskilda medlemmar.

Möjligheterna att utveckla skolledarlönerna mot en till en konkurrenskraftig nivå jämfört med i dag, finns inom ramen för de löneavtal som skolledarna omfattas av. Våra avtal utan centralt fastställda nivåer, utgår från den enskilda skolledarens prestation och resultat. Det ger med avtalens hjälp möjlighet att differentiera lönerna, ett viktigt styrinstrument i ett modernt lönesystem. Genom vårt avtal är det möjligt att satsa där pengarna gör störst skillnad, att skapa en optimal lönestruktur för båda parter.

Vi tycker det är utmärkt att duktiga lärare fått möjlighet att göra lönekarriär och är övertygade om att det kommer gynna hela verksamheten. Lönerna för förstalärarna i dag ligger på många håll i landet nära skolledarnas löner. Kloka arbetsgivare har valt att snabbt även justera upp skolledares löner, alternativt se över möjligheterna att göra det på sikt. Alternativkostnaden, om man inte höjer skolledarlönerna rejält, är mycket högre. En omsättning av skolledare, eller ännu värre, vakanta skolledartjänster gör att verksamheten och utvecklingen av skolan tappar styrfart.

Vi är övertygade om att de arbetsgivare som satsar på bra skolledarlöner inte bara kommer att få behålla sina skolledare, utan kommer även att ha mycket lättare att rekrytera nya kvalificerade skolledare nu när de stora pensionsavgångarna sker. Utvecklingen med en hel generation skolledare som är på väg att gå i pension, i kombination med det lägre söktrycket på lediga skolledartjänster oroar oss. Och det borde också oroa skolans huvudmän.

För att vi ska tillförsäkra oss om att det kommer att finnas tillräckligt många kompetenta och lämpade sökande till det stora antalet skolledartjänster som blir lediga de kommande åren, måste vi på allvar börja arbeta med attraktiva lönevillkor för skolledarna. Vi uppmanar både huvudmän, chefer, förtroendevalda och enskilda skolledare att våga vara modiga. Börja lönesätt Sveriges skolledare efter ansvar och prestation. En väl fungerande lönestrukturer gynnar alla.

Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund

Maria Andrén Bergström, kanslichef Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev