Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Hög tid för obligatoriskt skolval för grundskolan”

Problemet är inte att några väljer, problemet är att inte alla gör det. Vi behöver göra skolvalet tillgängligt för fler. Ett sätt att göra det är att införa obligatoriskt skolval i grundskolan, skriver Sofia Larsen, chef på Academedia.

Publicerad: 17 december 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Införandet av obligatoriskt skolval för alla vore dock ett stort steg i rätt riktning. Först då får vi en valfrihet på riktigt. \


Ämnen i artikeln:

SkolvalFlyktingmottagandeSegregation

Det fria skolvalet har sedan det infördes 1992 bidragit till att elever och föräldrar har möjlighet att välja den skola som de anser passar bäst för den enskilda eleven.

Med skolvalet blev man inte längre kopplad till det område man var bosatt i. Boendesegregationen, som framför allt är ett problem i större städer, behövde därmed inte längre spilla över på skolan på samma sätt.

Det fria skolvalet har gjort det möjligt för elever att söka sig till andra skolor än den som ligger närmast och för hundratusentals familjer har detta varit en viktig möjlighet - att fritt kunna välja den skola som passar just deras barn bäst, utan att behöva flytta.

Men alla system kan utvecklas och när det gäller det fria skolvalet ligger utmaningen i att få fler att göra ett aktivt val. Problemet är nämligen inte systemet i sig utan att rätten att välja inte utnyttjas av alla.

Utbildningsminister Gustav Fridolin och Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har viftat med varningens flagg för att närhetsprincipen skapar en ojämn fördelning av nyanlända elever. För även om valfrihetsreformen i teorin satt närhetsprincipen ur spel så lever den i allra högsta grad vidare i praktiken för de grupper som av olika anledningar inte gör ett aktivt val.

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att bygga en webbsida som ska göra det lättare att jämföra skolor - det är bra, men inte tillräckligt.

Troligtvis kommer en sådan sida främst bli ännu en informationskanal för dem som redan i dag väljer. För att utveckla valfrihetssystemet på riktigt måste valet bli obligatoriskt för alla.

För när det främst är elever med högutbildade föräldrar och med stort stöd hemifrån som gör ett aktivt skolval kan det leda till en socioekonomisk segregation.

Men bara för att en del inte väljer ska vi inte ta rätten att välja från dem som faktiskt gör det. Problemet är inte att några väljer, problemet är att inte alla gör det. Vi behöver göra skolvalet tillgängligt för fler. Ett sätt att göra det är att införa obligatoriskt skolval i grundskolan.

Tre viktiga systemförbättringar:

För att ett obligatoriskt skolval ska fungera är tre områden centrala.

1. Mer information till de grupper som i dag inte gör ett aktivt val. Alla föräldrar med barn som ska börja skolan behöver veta hur systemet fungerar och vilka rättigheter de har. Här krävs riktade informationsinsatser med fokus på de målgrupper som har störst behov av ökad kunskap.

2. Gemensam kö till grundskolan. I dag administreras grundskolans köer av de enskilda skolorna. Ett gemensamt kösystem skulle skapa en större trygghet för alla i och med att rättssäkerheten ökar. Det skulle också skapa större kunskap om skolvalet. Familjer som går in i ett gemensamt kösystem kommer med stor säkerhet upptäcka alternativ till det mest uppenbara valet.

3. Högre krav när det gäller transparens och redovisning av olika kvalitetsmått. Om föräldrar ska kunna göra ett medvetet val är det viktigt att de har tillgång till ett fullgott underlag för att kunna göra en bedömning. Och i de fall de inte är förmögna att göra en egen bedömning ska stöd finnas att få. Definitionen av god kvalitet i skolan måste vara glasklar, både hur man mäter och redovisar.

Ett obligatoriskt skolval betyder inte att man inte får välja den närmaste - för de som gör det blir skillnaden bara att valet nu är deras eget, inte de kommunala tjänstemännens eller politikers.

Det finns med säkerhet fler åtgärder som behöver genomföras innan valfrihetssystemet fungerar helt felfritt. Införandet av obligatoriskt skolval för alla vore dock ett stort steg i rätt riktning. Först då får vi en valfrihet på riktigt.

Sofia Larsen, för- och grundskolechef Academedia

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev