tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Hellre individanpassad skolplikt än tvingad närvaro

Tvingad närvaro hjälper ingen. Det är motivering och inspiration som leder till deltagande i undervisningen, skriver Sveriges elevråd apropå ogiltig frånvaro vid semesterresor och efterfrågar mer tydlighet och likvärdighet kring ledighet från skolan.

Publicerad: 24 september 2015, 10:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Förbud kring ledigheter är att skapa onödiga problem för alla parter, menar Sveriges Elevråd.


Ämnen i artikeln:

RektorerSkolanUtbildning

Nyligen uttalade sig Ted Sandqvist, jurist på Stockholms utbildningsförvaltning, i frågan om ledighet i skolan och påpekade att det inte finns särskilt mycket vägledning i frågan, utan att Skolverkets riktlinjer lämnar stort tolkningsutrymme för varje rektor. Till exempel är det inte helt otänkbart att elever kan förlora sin plats om de åker bort på längre ledighet som inte beviljats.

Sveriges Elevråd vill vara tydliga med att varje elev har ett eget ansvar för sin utbildning och har en skyldighet som följer med skolplikten att vara aktiva i skolan. Men eleven måste också ha större och likvärdig möjlighet att beviljas kortare ledighet. Olika erfarenheter utanför skolan är positivt och det kan också vara praktiska skäl som kräver viss flexibilitet. Brist på enkel pragmatism får inte leda till förlorad skolplats.

Det är huvudmannen som ansvarar för att säkerställa att eleven fullföljer grundskolan och är på plats på avsedd tid. Skolplikten till trots är det motivering och inspiration som leder till deltagande i undervisningen. Att sätta förbud kring ledigheter är att skapa onödiga problem för alla parter. Det många elever menar är att föräldrarna helt enkelt anmäler dem sjuka i stället och frånvaron sker därmed oavsett. I stället för att låtsas vara sjuk kan eleven i god tid planera sin frånvaro tillsammans med lärare för att läsa in moment i förväg eller ta igen missade delar i efterhand – för att undvika att halka efter i studierna.

Att försöka tvinga någon till närvaro hjälper ingen. Vi måste komma ihåg att det inte är för sakens skull som elever ska vara i skolan. Skolplikten motsvaras av rätten till utbildning i grundskola och ska ge barn och unga verktygen för att utveckla sina förmågor. Problematiken med att elever inte är i skolan kommer inte till rätta genom att stoppa dem från ledighet, eller i värsta fall, ta bort skolplatsen och därmed tvinga eleven att byta skola.

Självklart ska inte alla ledighetsansökningar beviljas utan vidare. Men det elever söker är en mer konsekvent bedömning av ledighetsansökningar och där rektor kan motivera varför en elev nekas giltig frånvaro. Det kan till exempel vara i samband med nationella prov eller om eleven tampas med underkänt betyg.

Sveriges Elevråd uppmanar till mer dialog elever och rektorer emellan och genom det finna sätt som är bäst passande för en den enskilda eleven. Skolan behöver bli mer individanpassad, men samtidigt hålla en likvärdig standard runt om i Sverige. Likväl som att ledighet ska beviljas efter en individuell bedömning, ska även eleven ges möjlighet till en mer individanpassad studieplan där kortare ledighet inte måste vara ett problem. Vi vet nämligen att elevers chans till ledighet ser mycket olika ut.

Därför vill Sveriges Elevråd att Skolverket förtydligar kring ledighet vari rektorer får mer vägledning och mindre tolkningsutrymme. På så sätt kan elever få en studieplan mer anpassad efter individen och en mer rättssäker ledighetsprövning.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RektorerSkolanUtbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev