Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Haninges skolsuccé har kraschat

Haninges arbete har uppmärksammats runt om i landet och fått stå som modell för hur kommuner kan förbättra skolresultaten. En av framgångsfaktorerna var den breda politiska enigheten. Men nu verkar det inte finnas vilja eller ork att fortsätta detta konstruktiva samarbete.

Publicerad: 17 april 2013, 11:41

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Sedan flera år har det funnits en bred politisk uppslutning kring den strategi som ska lyfta Haninges skolresultat. Bakgrunden var de låga resultaten i Haninges skolor som gjorde att kommunen 2004 pekades ut som Sveriges sämsta skolkommun. Socialdemokraterna tillsammans med alla andra partier i Haninge arbetade då fram en gemensam strategi som snabbt skulle börja ge resultat. Genom höga förväntningar på alla elever, tydliga mål och tidigare uppföljningar så ökade Haninges skolresultat kraftigt mellan åren 2004 fram till 2007. Åren därefter har utvecklingen stannat av och de senaste åren till och med gått tillbaka. 2012 sjönk återigen resultaten i Haninges grundskolor.

Haninges arbete har uppmärksammats runt om i landet och fått stå som modell för hur kommuner ska arbeta med att öka elevernas resultat. Företrädare för kommunen har medverkat på flera konferenser och berättat om hur vi arbetat. Det är givetvis väldigt roligt att kommunen uppmärksammas och vi kan alla känna stolthet över vad vi gemensamt uträttat. Problemet är att de senaste åren har det varit mer fokus på att prata om skolans resultat än att faktisk se till att de ökar och blir bättre. Haninges elever får inte bättre möjligheter i livet för att kommunens politiker åker land och rike runt och pratar om skolan utan ska de kunna förverkliga sina livs drömmar krävs hårt arbete på hemmaplan.

När Haninges nya strategi tog form var en av framgångsfaktorerna den breda politiska enigheten. Vi socialdemokrater var måna om att alla partier, från Moderaterna till Vänsterpartiet, stod bakom strategin och att vi gemensamt arbetade efter den. Det gjorde att vi alla kunde känna stolthet över de förbättrade skolresultaten. Elevernas framgångar och skolornas utveckling var inte en del av ett politiskt spel utan något som alla partier tog på allvar och arbetade med.

Denna enighet höll över ett val. Efter att vi socialdemokrater förlorade valet 2006 så fortsatte vi vara en konstruktiv kraft i ett blocköverskridande samarbete för Haninges elever. På senare tid har vi dock märkt av en trötthet hos moderaterna. Det verkar inte finnas vare sig vilja eller ork att fortsätta detta konstruktiva samarbete. Allra tydligast märks det hos Haninges elever som inte får den kunskap de förtjänar och som de faktiskt skulle kunna få. Med nuvarande takt kommer det att ta över 20 år innan Haninges elever når samma resultat som eleverna i riket, vilket är alldeles för långsamt.

Trots att vi flera gånger uppmärksammat nämndens moderatstyrda majoritet på detta så har vi inte fått något gehör eller gensvar. Vid årsskiftet lyfte vi från socialdemokraternas håll en fråga kring vad detta samarbete över partigränser skulle kunna bestå av, och hur vi skulle kunna få förnyad kraft i utvecklingsarbetet.

Intresset att diskutera med oss eller ta sig an utmaningen fanns inte från nämndens moderata ordförande Alexandra Anstrell. Känslan som vi fick var att det för Anstrell är viktigare att dela ut tårtor, muffins och kakor till skolans elever och personal än att faktiskt orka ta itu med det som är skolans verkliga problem, nämligen att våra barn och ungdomar inte får den kunskap de faktiskt har rätt till och behöver för att förverkliga sina livs drömmar.

Eftersom vi inte kunnat få någon seriös och positiv respons på vår inbjudan till samtal så får vi anse att det framgångsrika och nationellt uppmärksammade samarbete över blockgränserna som funnits kring skolans strategi nu är brutet.

Vi socialdemokrater kan inte vänta på att en hel generation ska gå igenom Haninges skolor innan den blir bättre. Vi presenterar nu en utvecklad strategi för hur Haninges skolplan och Haninges strategi kan få förnyad kraft.

Vi behöver fler lärare. Haninge har i dag en lärartäthet som är bland de sämsta i landet. Ska vi lyckas med vårt uppdrag krävs att det finns väl utbildade lärare som har tid och engagemang att ta sig an varje elev. Vi socialdemokrater presenterar ett omfattande program för hur Haninges skolor ska få fler lärare. I riksdagen avsätter vi socialdemokrater särskilda medel för att minska klasserna i de lägre åldrarna. Lokalt i Haninge matchar vi varje investerad krona för att förstärka den positiva effekten.

Ledarskapet har avgörande betydelse för om vi ska lyckas eller inte. Det handlar både om skolledningens ledarskap men också om ledarskapet i klassrummet. Här behöver vi från politiskt håll stärka och hålla samman ledarskapet på alla nivåer, för att med gemensamma krafter arbeta smartare för att utveckla kommunens skolor i rätt riktning och rätt takt. För oss socialdemokrater är det en självklarhet att rektorer och lärare ska ägna sig åt skolutveckling och den administration som finns ska användas som ett verktyg i detta.

Vi socialdemokrater avsätter särskilda medel för kompetensutveckling. Haninges barn och unga förtjänar engagerade och kunniga lärare, som har tid att se varje elev. Liksom lärare i Haninge förtjänar en kontinuerlig kompetensutveckling för att utifrån sin profession kunna hantera sitt ansvarsfulla uppdrag och kunna leverera till en skola som behöver förändras i takt med vårt samhälle.

Förstärk det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att det under flera år blivit åsidosatt påverkar både skolans ledarskap och utveckling. Att systematiskt arbeta med såväl personalens som elevernas arbetsmiljö är ett smart sätt att se till att hela organisationen. Genom den delaktighet och nyfikenhet ett sådant systematiskt arbete medför, stärks energin och gemenskapen i organisationen vilket i sig får positiva effekter på arbetsglädjen för såväl elever som personal.

Robert Noord, oppositionsråd (S), Haninge

Maria Fägersten, grund- och förskolenämndens 2:e vice ordförande (S), Haninge

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev