Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Haninges skolor ska bli bäst i Sverige

Ett år före valet har valfebern på allvar drabbat socialdemokraterna Robert Noord och Maria Fägersten. För några andra slutsatser är det svårt att dra av deras retoriska villfarelser om skolsatsningarna i Haninge, replikerar företrädare för den styrande majoriteten i Haninge.

Publicerad: 22 april 2013, 12:27

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisation

Noord och Fägersten hävdar i sin debattartikel i Dagens Samhälle 17/4 att det inte finns någon vilja från kommunledningen att fortsätta det konstruktiva samarbetet kring Haninges framgångsrika skolmodell. Vi förstår att det kan låta så från ett parti som inte har mer än en enda ny idé för hur framtidens utmaningar inom skolan skall mötas. Då är det bevisligen lättare att dölja sina egna tillkortakommanden och skruva upp de retoriska utfallen ett par snäpp.

För sanningen är att vi gärna diskuterar och samarbetar om Haninges skolors utveckling. Vi gör det dagligen med alla som vill vara med och bidra. Frågan är om Robert Noord och Maria Fägersten är det, eller om de tycker det är bekvämare att bara klaga om hur dåligt allt är?

Så låt oss ta det från början. Sedan 2005 har betygsresultaten bland Haninges elever gått uppåt. Eleverna som gick ut årskurs nio i Haninge 2011 hade de bästa betygen i Haninges historia. Det visar att vi är på rätt väg men att det inte går att slå sig till ro och vara nöjd. Mycket återstår att bevaka, mycket återstår att tänka nytt och mycket återstår att göra.

2012 gick betygsresultat ned något, vilket för vår del startade ett intensivt arbete för att ta reda på var vi behöver sätta in mer resurser och insatser, till exempel att arbetet med nyanlända till Haninge måste bli bättre. Vi ser vikten av att ha ett fortsatt fokus på kunskap till 100 procent, fortsätta skapa goda relationer genom hela organisationen, ytterligare förbättra kommunikationen om mål och att intensifiera arbetet med resultatstyrning för en likvärdig skola för alla elever.

Förra året beslutade vi i bred enighet i kommunfullmäktige om en ny skolplan 2012-2015. Det är Haninges utstakade strategi för skolutveckling. Robert och Maria var med och röstade för skolplanen men väljer nu, som vi förstår det, att överge det ni röstade för, för att istället lansera nya strategier? Vi hoppas vi uppfattat saken fel för ett sådant lappkast är inte att ta ansvar för våra skolbarn och arbeta i ett långsiktigt perspektiv.

Det behövs bra och kompetenta lärare som utbildas och satsas på. Om detta är vi helt överens. Det är därför vi på senaste arbetsutskottet beslutade att samarbeta med Teach of Sweden för att få in fler kompetenta människor till läraryrket. Socialdemokraterna valde dock att inte delta i beslutet.

Robert Noord och Maria Fägersten menar att det systematiska arbetsmiljöarbetet har blivit åsidosatt. På vilket sätt då? Vi har under 2012 genomfört en studie av lärarnas arbetssituation som just nu är ute på remiss till alla lärare i kommunen. Lärarna är den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskaper och studien ska ge klarhet i frågan om hur arbetssituationen ser ut. Nu är frågan ute hos Haninges lärare, är bilden korrekt? Sedan fortsätter ett gemensamt arbete med om vad en lärare faktiskt ska göra och sedan, efter det, är allt annat öppet för diskussion. Det tror vi är ett bra arbetssätt att förbättra lärarnas arbetssituation.

Det är av yttersta vikt att vi som styr skolan tar ansvar för att våra mål och beslut leder till förenkling och förbättring. Det är viktigt att lärarna får de bästa förutsättningarna att undervisa och utföra sitt jobb.

I Noords och Fägerstens artikel säger de; ”Eftersom vi inte kunnat få någon seriös och positiv respons på vår inbjudan till samtal”. Påståendet är väldigt märkligt sett utifrån hur verkligheten ser ut. Vi har under ett flertal tillfällen samtalat och till och med bjudit in hela nämnden för diskussion. Var har i så fall ni varit under dessa samtal? Problemet uppkommer om ni vid dessa tillfällen inte delger övriga i nämnden vad ni vill göra och hur ni resonerar. Vi är bra på mycket, men vi kan inte läsa tankar.

Vi arbetar dag ut och dag in med att förbättra i Haninges skolor tillsammans med duktiga lärare och skolledare, driftiga tjänstemän och engagerade fritidsledare, närvarande vaktmästare och eldsjälar i skolköken, underbara förskolelärare och barnskötare, med flera, med flera.

Det är tillsammans vi uppnår visionen om hur Haninges skolor ska bli de bästa i Sverige. Att faktiskt vara ute på skolorna och träffa, peppa och uppmärksamma deras fantastiska insatser är för oss inte ”trötthet” eller ignorans. Det är ansvar för verksamheten och det handlar om att samla in alla kunskaper, vad de anställda ser för problem och vilka hjälpmedel de behöver för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen.

Så låt oss återigen bjuda in er till diskussion om hur vi skapar de rätta lösningarna för de behov skolan har. Vi gör dagligen med de verksamma inom skolan. Och vi gör det så gärna med er. Vi kanske får bjuda på en kopp kaffe?

Alexandra Anstrell, ordförande Haningemoderaterna

Petri Salonen, 1:e vice ordförande (C), grund och förskolenämnden, Haninge

Matts Wallin, ledamot (FP), grund och förskolenämnden, Haninge

Kickan Enman, ledamot (KD), grund och förskolenämnden

Mehmet Cocksürer, ledamot (MP), grund och förskolenämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev