Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Haninges skolor förtjänar ett brett samarbete

Det är beklagligt att Socialdemokraterna inte vill vara med och föra en seriös dialog om hur Haninges skolor ska bli bäst i landet, skriver företrädare för den styrande majoriteten i Haninge i en slutreplik om kommunens skolor.

Publicerad: 10 maj 2013, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Efter att ha läst en replik i Dagens samhälle 26 april från Socialdemokraterna Robert Noord och Maria Fägersten kan vi konstatera att det är beklagligt att inte Noord och Fägersten vill föra en seriös och konstruktiv dialog om hur Haninges skolor ska utvecklas och bli de bästa i landet.

Inom skolans område har vi massor kvar att göra och ta itu med. Detta trots att betygsresultaten bland Haninges elever konstant förbättrats sedan 2005. Det är sant att resultaten gick ned något under 2012, och det har vi tagit på allvar och arbetar intensivt med att höja betygsresultaten.

I en stor organisation är det viktigt med tydliga uppdrag och åtaganden. Ansvaret för kunskap till 100 procent ligger på oss alla i vår organisation utifrån våra olika roller. Ett tydligt ledarskap och engagemang från politiken, förvaltning, rektorer och lärare - det är viktigt och nödvändigt för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för verksamheterna och elevernas utveckling.

Vi har nyligen genomfört en studie av lärarnas arbetssituation och som nu är ute på remiss till alla lärare i kommunen. Denna studie är verkligen ett arbete för bättre arbetsmiljö. Såväl i Haninge som i hela den nationella skoldebatten framhävs det att fler och fler administrativa uppgifter läggs på den enskilda läraren vilket, enligt uppgift, skulle minska den pedagogiska tiden och kan leda till stress och sjukdom. Lärarnas synpunkter måste vi ta på allvar och de lärare vi talat med tycker att detta arbete är bra och oerhört viktigt.

Vi jobbar vidare med lärarlyftet och förskolelärarlyftet för att stärka kompetensen hos vår personal ute i verksamheten. Vi inleder under året ett samarbete med Teach for Sweden för att få fram fler utbildade personer inom läraryrket, ett beslut ni valde att inte delta i.

Vi arbetar nu för att införa karriärtjänster för att öka lärarnas status. Vi förändrar arbetsorganisationen för våra Studie- och Yrkesvägledare i syfte att få en större likvärdighet till eleverna. Vi har beslutat att bilda en centralt sammanhållen mottagningsenhet för nyanlända i alla åldrar, fokusera på entreprenörskap i skolan samt ta hjälp av Ung Företagsamhet redan i grundskolan. Kompetensutveckling och möjligheter till fortbildningsinsatser för lärarkåren är en viktig del som vi satsar på. Vi tycker att det är viktigt att kompetensutveckla utifrån verkliga behov. Det görs och det kommer att göras än mer utifrån resultaten i studien om Lärarnas arbetsvillkor.

Noord och Fägersten skriver om vikten av politiskt ledarskap och genuint intresse för hur det går i det enskilda klassrummet. Vi håller med om detta, detta är jätteviktigt! Det är därför vi tagit alla de beslut som beskrivs ovan. För Noord och Fägersten tycks det vara viktigare att raljera över ovidkommande saker än att faktiskt förbättra skolans resultat. För oss är det viktigt att vara där elever, föräldrar och lärare är för att höra hur de tycker och tänker om skolan. För Noord och Fägersten tycks det vara viktigare att synas i debattartiklar.

Ett gott ledarskap kräver goda relationer och delaktighet istället för att sitta på sin egen vrå och försöka styra själv. Därför är det viktigt att få med alla inblandande människor att sträva mot ett gemensamt mål där människor vill vara med i arbetet med att förbättra skolorna i Haninge.

Den absolut viktigaste resursen är alla de medarbetare som finns ute i våra verksamheter som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Det är tillsammans vi uppnår visionen om hur Haninges skolor ska bli de bästa i Sverige. Att valupptakten börjat förstår vi, dock är det tråkigt att politiska poänger och utspel går före och utöver det samarbete vi hittills haft. Det är skolan för viktig för. Det är därför mycket beklagligt att inte Socialdemokraterna vill vara med och att vi tillsammans utvecklar Haninges skolor till att bli de bästa skolorna i Sverige.

Alexandra Anstrell, ordförande Haningemoderaterna

Petri Salonen, 1:e vice ordförande (C), grund och förskolenämnden, Haninge

Matts Wallin, ledamot (FP), grund och förskolenämnden, Haninge

Kickan Enman, ledamot (KD), grund och förskolenämnden

Mehmet Cocksürer, ledamot (MP), grund och förskolenämnden

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Skolorganisation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev