Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Ge alla lärare en bra start i arbetslivet

Nyutexaminerade lärare får knappt någon eller högst otillräcklig introduktion och handledning när de kommer ut i arbetslivet. Det är ohållbart, inte minst i en situation där lärare ofta överger läraryrket, vilket i sin tur lämnar skolan i en akut lärarbrist. Lärarförbundet Student har fyra konkreta förslag till åtgärder.

Publicerad: 25 oktober 2016, 13:44

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nya lärare behöver introduceras i yrket inom ramen för ordinarie arbetstid, menar debattören.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LärareLärarbristUtbildning

Nyexaminerade lärare vittnar om en praxischock när de slängs in i ett stressigt och ansvarsfullt arbete helt utan handledning. Introduktionen är många gånger obefintlig: en rundvandring på skolan och ett par nycklar i handen. Handledningstillfällen eller planerat stöd från rektor och erfarna kollegor finns inte. Däremot förekommer en allmänt etablerad bild av att nya lärare får räkna med att drunkna i arbete. Kanske är det därför inte särskilt förvånande att var femte nyexaminerad lärare lämnar yrket inom tre år.

Att nya lärare överger skolan är ett stort problem och ett enormt slöseri med skattepengar. Föräldrar och elever märker redan att skolor har problem med att hitta behörig personal. Undervisningen blir lidande när eleverna behöver byta lärare mitt i terminen. Och framtiden ser inte bättre ut. Enligt Skolverket väntas 70 000 lärare saknas 2019. När en stor andel nyutbildade kort efter examen väljer bort skolan förvärras en redan akut lärarbrist. För att stoppa det kraftiga utflödet av nya lärare behövs en vettig introduktion till yrket.

För att orka jobba som lärare behövs kontinuerligt stöd från erfarna kollegor – inte minst i början av karriären. Av detta skäl har alla nya lärare lagstadgad rätt till en introduktionsperiod med mentor på minst ett år. Det borde alltså vara självklart att alla lärare får en bra start.

Dessvärre ser det inte ut så i verkligheten. Dagens lagstiftning är närmast en papperstiger. Skollagen efterlevs inte då en mycket stor andel nya lärare inte får någon introduktion över huvud taget. Förra året var det enbart 51 procent av de nyexaminerade som genomgick en introduktionsperiod. Att hälften inte får en introduktion med mentor är givetvis oacceptabelt.

Lärarförbundet Student kräver därför fyra nya åtgärder för att se till att lagen efterlevs.

• Frigör arbetstid för introduktion

Nya lärare behöver introduceras i yrket inom ramen för ordinarie arbetstid. Då skolhuvudmännen hittills inte klarat av att lösa detta bör skollagen föreskriva att 10 procent av arbetstiden för nyexaminerade lärare ska avsättas till aktiviteter kopplade till introduktionsperioden.

• Frigör arbetstid för handledning

Många erfarna lärare väljer bort mentorsuppdraget eftersom de helt enkelt inte har tid. Därför behöver lärare som handleder nyexaminerade få avsatt tid i sin tjänst för uppdraget. 5 procent av en mentors arbetstid bör frigöras för handledning.

• Nationella mentorsutbildningar

Alla nya lärare ska garanteras en introduktion med en mentor som har fått relevant utbildning för uppdraget. Nationella mentorsutbildningar behöver därför inrättas på alla lärosäten med lärarutbildningar.

• Säkra introduktionsperioden

Det ska inte, som i dag, gå att neka nya lärare deras lagstadgade rätt. Förutom att introduktionen kopplas till anställningsavtalet och arbetstiden bör Skolinspektionen få i särskilt uppdrag att granska att introduktionsperioden efterlevs. Görs inte detta ska det få konsekvenser för huvudmannen.

Svensk skola ska ha höga förväntningar på såväl elever som lärare. Men höga förväntningar behöver kombineras med goda förutsättningar. Trots ett skriande lärarbehov och en lagstadgad rätt till introduktion finns tyvärr ingenting som tyder på att skolans arbetsgivare blir bättre på att behålla nya lärare i yrket. Därför behöver regering och riksdag agera.

Regeringen får inte längre se mellan fingrarna när nya lärare nekas sin rätt till en god introduktion. Det är nu hög tid att se till att flykten från läraryrket stoppas.

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev