Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fritt skolval för alla förutsätter jämlikhet

Idéburna skolors riksförbund välkomnar en översyn av det fria skolvalet. För handen på hjärtat - vi ser i dag konsekvenserna av en osynlig hand som sorterar elever. Mångfaldsmålen måste kombineras med jämlikhetsmål om friheten ska maximeras. Och det är en av vår tids stora utmaningar.

Publicerad: 22 september 2015, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Så länge skolframgångar, hälsa eller – omvänt – arbetslöshet, fortsätter att fördela sig ojämnt bland våra ungdomar så är vårt ”fria” skolval inte fritt.


Ämnen i artikeln:

SkolvalFriskolorSegregationFria skolvalet

Så länge skolframgångar, hälsa eller – omvänt – arbetslöshet, fortsätter att med tröttsam förutsägbarhet fördela sig ojämnt bland våra ungdomar så är vårt ”fria” skolval inte fritt. Än mindre vårt skolsystem. Frihet för alla förutsätter jämlikhet, och jämlikhet förutsätter att samhället med väl avvägda strukturer styr systemen inom vilka Adam Smiths osynliga hand får verka.

Handen på hjärtat. Vi ser i dag konsekvenserna av en osynlig hand som sorterar elever utifrån boendesegration och skilda socioekonomiska förutsättningar – senast i IFAU:s forskningssammanställning. Vi ser också att när skolor, som till exempel kommunala Skarpatorpsskolan i Stockholm, föredömligt åtar sig en ökad andel nyanlända flyktingar, så straffas skolan i det ”fria” skolvalssystemet eftersom det riskerar att dra ned snittbetygen och ge skolan ett sämre rykte.

Det är just det här som generaldirektören för Skolverket och Skolkommissionens ordförande Anna Ekström nyligen tänkte högt om i SVT. Hon talade då om olika metoder att utveckla och förbättra det fria skolvalet och hur stat och kommun ska kunna ta sitt myndighetsansvar.

Det handlar i grunden om att förbättra hur ägaren – vi, det svenska folket – ska få ut önskade resultat från skolan. För vi har direktiv till det – skollagens ändamålsparagraf och uppdrag är till stor del ett kompensatoriskt uppdrag. Alla elever har rätt att nå målen.

Idéburna skolors riksförbund välkomnar en sådan viktig diskussion. Våra skolor vill vara en samverksanpart i kommunens skolväsende, samspela och ta ansvar. Därför är det självklart för oss att välkomna en översyn av det fria skolvalet där vi vågar vända på alla stenar.

Detta ställer dock krav på kommunerna. Kommunerna måste klara av att skilja sin utförarroll från myndighetsuppdraget att ta ansvar för att kommunens alla skolor fungerar som en helhet. I dag saknas ofta möjligheter till det. I en eventuell översyn av det fria skolvalet måste kommunernas dubbla roll ses över.

När Ekström formulerar problem och möjligheter i tv och därmed sonderar terrängen, så fördjupar hon en förenklad debatt och utvidgar möjlighetshorisonten från svart eller vitt. Vår förhoppning är att det leder kommissionen till den tredje vägen i skolpolitiken som vågar förbättra valfriheten och samtidigt behåller mångfalden av olika pedagogiska metoder, skolorganisationer och skolmiljöer i kommunal och idéburen regi.

Vi ser en framtid där idéburna skolor bidrar till att alla skolor i kommunen både bildar en helhet och samtidigt bidrar till varandras utveckling.

Frihet att välja för att forma sig sitt eget liv är bland de högsta av ting. Skolans mål är att göra detta möjligt för alla. Vårt skolsystem måste då konstruera en balans mellan individens möjlighet att från sitt perspektiv välja och å andra sidan ”ägarens” möjlighet att försäkra sig om att denna frihet kommer alla till del.

Mångfaldsmålen måste kombineras med jämlikhetsmål om friheten ska maximeras.

Det är en av vår tids stora utmaningar. Vi vet inte om Ekström och Skolkommissionen kommer att leverera lösningen på detta – men det är utan tvekan ett viktigt första steg att påbörja diskussionen med att nämna saker vid dess rätta namn.

Håkan Wiclander, ordförande Idéburna skolors riksförbund, chef ABF Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev