Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Frireligiösa ordinationer är kvacksalveri

En frireligiös tankesmedja, Claphaminstitutet, menar att Pride är farlig för folkhälsan. Negativa ord och mörka tankar sägs prägla evenemanget. Bättre hälsa fås med fler positiva ord och ljusa tankar. Det är inget annat än kvacksalveri, inte bara en åsiktsfråga.

Publicerad: 30 maj 2018, 08:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HBTQ

Igår publicerade Dagens Samhälle ett inlägg från Claphaminstitutet om att Pride skulle vara hälsofarligt. Författarna åberopade en ”kvantitativ undersökning”. Jag läste rapporten på institutets hemsida. Dels insåg jag att institutet var en frireligiös tankesmedja. Dels att undersökningen var fria tolkningar utifrån frireligiösa ideal. Samt att den inte skulle passera som B-uppsats i kvantitativa metoder på landets högskolor och universitet.

På Claphaminstitutets hemsida är rapporten sorterad under ”forskning”. Av de fyra författarna till inlägget är det en som har disputerat i teologi, Lars-Göran Sundberg, verksam vid Johannelunds teologiska högskola. I högskolans kurs- och forskningsverksamhet lyser kvantitativa metoder med sin frånvaro. Jag hittar inga publikationer av Lars-Göran Sundberg i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). I DiVA finns heller inte någon publikation av Per Ewert, doktorand vid VID Specialized University i Stavanger, vars fyraåriga forskarutbildning innehåller en kortare och frivillig kurs i kvantitativa metoder".

Författarna titulerar sig med läkare, lärare, fil dr i teologi och direktör vid Claphaminstitutet. Ingen av dem redovisar sina frireligiösa kopplingar, till exempel Bengt Malmgren. Han är böneledare inom Katolsk karismatisk förnyelse i Sverige (KKS). Det hade varit en mer passande roll att underteckna inlägget med än som läkare. Hans roll som läkare tjänar att legitimera ett frireligiöst budskap genom att ge skenet av vetenskaplig expertis, men är i grund och botten irrelevant.

För att citera rapporten: ”Metodiskt har vi i denna rapport gjort så att vi har valt ut ett antal sökord i olika kategorier för att undersöka deras förekomst i Prideprogrammet”.

Med andra ord, författarna väljer och värderar ord efter eget huvud, vad som är positivt och negativt, ljus och mörker. De räknar ordförekomster och tolkar in budskap som de anser påverkar folkhälsan.

För att citera: ”Ett genomgående drag i Pride är en filosofi av normbrytande hyperindividualism […] som kan bli till människors skada […]”. Metoden påminner mer om ordmagi än något annat.

Att fritt välja, värdera och räkna ord i ett dokument efter eget huvud har aldrig varit en kvantitativ forskningsmetod och kommer förhoppningsvis så aldrig bli. Så vitt jag känner till är det inte heller någon som har fått en uppsats godkänd genom att gå igenom och tolka ett program för ett evenemang, än mindre med frireligiösa ideal som referensram.

Forskning kommer inte av fri åsiktsbildning och alternativa fakta. Ett minimikrav är källkritik och beprövade metoder. Att koppla ordfrekvenser i ett program för ett evenemang till svenska folkets folkhälsa kanske bara förefaller naivt eller dumt för vissa. Och att svara på det som slöseri med tid. Men i en tid med åsikter förklädda till fakta, godtycklig källkritik och vetenskaplig metod, med inrikes-utrikespolitiska spänningar och nationalism, är det allt annat än oskyldigt.

Författarna till rapporten har en frireligiös agenda, att frälsa människor på villospår. Det har inget med vetenskap att göra, även om de ger skenet av det. Hur många människor far inte illa i religionens namn, speciellt frireligiösa sammanhang? Det finns forskning om det. Författarna borde börja där innan de föreslår frälsning till HBTQ-rörelsen i vetenskapens namn.

Tyvärr har inlägget i Dagens Samhälle fått påtagligt genomslag. Så fler rapporter är att vänta från den frireligiösa trollfabriken. I det ligger de verkliga hälsoriskerna, att frälsa samhället från förtryck och diskriminering genom att misskreditera folkrörelser som Pride till förmån för frireligiösa idéer om kärlek och lycka. Flera hundra års erfarenhet talar för att detta inte slutar väl.

Rättelse: I en tidigare version av artikeln uppgavs att endast en av de fyra artikelförfattarna, Lars-Göran Sundberg, är forskare. Det stämmer inte. Per Ewerts är doktorand vid VID Specialized University i Stavanger och är således också forskare, vilket framgår av texten ovan.

Tom Andersson, utredare i staten, tidigare forskare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HBTQ

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev