Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fridolin sviker funktionsnedsatta elever

Gustav Fridolin verkar inte ha förstått allvaret i att ha en skola som lämnar funktionshindrade elever och studenter utan rätt stöd och hjälp, skriver Liberalerna som är oroade över hur läget för funktionshindrade i skolan beskrivs av Myndigheten för Delaktighet.

Publicerad: 14 mars 2018, 13:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Arne Forsell, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningFunktionsvariationFunktionshinderTillgänglighetUtbildningEleverGymnasiet

Personer med funktionsnedsättning har lägre utbildningsnivå än övriga befolkningen, det innebär att de får mindre frihet att forma sitt liv än andra. Andelen ungdomar med funktionsnedsättning som avbryter sina gymnasiestudier är dubbelt så hög jämfört med övriga ungdomar. Otillgänglighet, brister i stödinsatser och individuella anpassningar mobbning och kränkande behandling är stora hinder för att klara utbildningen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin brist på handling innebär att elever med funktionsnedsättning åsidosätts varje skoldag. Vi Liberaler accepterar inte situationen och har varnat för den.

Myndigheten för Delaktighet, MFD, beskriver situationen för landets elever och studenter med funktionsnedsättning som allvarlig. Skollagen är tydligt med att elever med funktionsnedsättning har rätt att få det stöd de behöver för att utvecklas till sitt rätta jag.

Funktionsrätt Sverige har länge drivit frågan om en skola för alla – en skola som omfamnar den mångfald och variation som finns bland elever, genom att erbjuda en fysiskt, socialt och pedagogiskt tillgänglig lärmiljö och tidigt uppmärksammar behov för att ge adekvat stöd där det behövs.

Resurser ska fördelas efter behov så att elever som behöver mer stöd verkligen får det. Liberalernas förslag om mobilfrihet i skolan kommer att hjälpa många av de elever som idag har svårigheter i skolan. Samtidigt som vi inser att för en del elever med särskilda behov så kan mobilen vara ett värdefullt verktyg för att klara skolan, därför måste undantag kunna bestämmas av rektor.

Att möta varje elev där den befinner sig är att vara en inkluderande skola. Så ser den Liberala skolan ut.

Den lägesrapport som MFD nu presenterar visar att elever i behov av stöd inte får det. Skolverket har gjort analyser av betygen hos elever som avslutade årskurs 9 och deras betyg i årskurs 6. Av de som inte uppnått godkända betyg vare sig i årskurs 6 eller 9 hade mer än hälften inte fått särskilt stöd.

Av MFD:s rapport framgår att förändringen i skollagen 2014 som tydliggör ett särskilt stöd, till skillnad från stöd i extra anpassningar, handlar om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra med ordinarie skolpersonal och inom ramen för den ordinarie undervisning. Granskningen visar att beslutade anpassningar inte genomförs, att eleverna behöver fler eller andra anpassningar än vad som erbjuds och att anpassningarna är kortsiktiga.

Effekten av uteblivet stöd är smärtsamt tydligt. Så här kan det inte få fortsätta. Personer med funktionsnedsättning hoppar av gymnasiet i dubbelt så hög omfattning som övriga ungdomar.  Om skolan kunnat ge rätt stöd i rätt tid, skulle förmodligen statistiken inte varit så dyster.  Byråkratiskt krångel och revirtänkande hindrar elever att få den hjälp och det stöd de behöver för att klara skolan.

Det handlar om att i grunden skapa en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning. Utöver det måste den enskilde eleven med funktionsnedsättning få kompletterande individuella stöd och anpassningar. Det kan handla assisterande teknik, hjälpmedel, särskilda pedagogiska stöd, speciallärarkompetens eller praktiskt stöd i form av.

Myndigheten för Delaktighet pekar på att den svenska skolans generella övergång från lärarledd undervisning till ett arbetssätt baserat på höga kvar på egen planering har gjort det svårare för en del elevgrupper.

Detta sätter Liberalernas krav på ordning och reda samt lärarledda lektioner i en blixtbelysning. Det vi länge sagt är bra för alla elever är helt nödvändigt för att vara en inkluderande skola. Avsaknaden av lärarledd undervisning har för elever med neuropsykiatriska funktionshinder har varit förödande. Det har, skriver MFD, fått konsekvensen att flera barn blir så kallade hemmasittare något som naturligtvis helt oacceptabelt.

Utan fullständiga betyg och med avbrutna gymnasiestudier är det i princip omöjligt att ta sig in på arbetsmarknaden. Utan ett jobb att som det går att försörja sig på döms många personer med funktionsnedsättning till ett liv i utanförskap med usel ekonomi och inte sällan sviktande hälsa. Att ge alla förutsättningar att klara skolan är bästa garantin för ett bra liv.

Gustav Fridolin verkar inte ha förstått allvaret i att ha en skola som lämnar funktionshindrade elever och studenter utan rätt stöd och hjälp. Det är tragiskt. Liberalerna ser problemen och har förmågan att lägga om politiken.

Christer Nylander, utbildningspolitisk talesperson (L)

Bengt Eliasson, talesperson i funktionshinderpolitik (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev