Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fridolin har ingen koll på elevernas utveckling

Att inte ha ett resultatmått för kunskapsutvecklingen i årskurs ett till fem är som att börja mäta barns vikt och längd gentemot tillväxtkurvan först när de är i 12-årsåldern. Fridolin borde ställa sig frågan: Är inte hela den svenska skolan mål- och resultatstyrd, eller gäller det enbart från årskurs sex?

Publicerad: 14 januari 2015, 11:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om man inte mäter så gissar man, påminns utbildningsministern om.


Ämnen i artikeln:

Betyg

I Lärarnas Tidning har skolminister Fridolin själv sagt att det behövs en ”tydlig resultatbild”. Fridolin kan själv förbättra detta helt utan nya skolreformer och tidigare betyg genom att bland annat införa ett nytt nationellt resultatmått: ”andelen gröna ämnen per elev” för årskurs ett till fem.

Det skulle ge bättre möjligheter för fler elever att klara av grundskolan och vara en avgörande förbättring i alla Sveriges grundskolors kvalitetsarbete. Förutsättningarna är redan på plats för att omedelbart börja använda det här som resultatmått över hela landet. Det bygger på vad alla lärare redan gör eftersom de enligt skollagen har uppdraget att omedelbart anmäla och informera när de bedömer att elever riskerar att inte nå godtagbara kunskaper.

Under de första skolåren skapar skolan basen för varje elevs möjlighet att lyckas i årskurs nio och senare i livet. Alla är eniga om att rätt stöd under de första skolåren är avgörande. Under dessa skolår bedöms eleverna ofta på olika sätt från skola till skola och också ofta från klassrum till klassrum.

På få ställen sammanställs några data för analys av nuläget i alla ämnen. För årskurserna ett till fem finns det förvisso nationella prov i vissa ämnen i årskurs tre. Det finns dock inget resultatmått (nyckeltal) för varje elev, klass, årskurs, skola och alla ämnen hela vägen till årskurs fem. Det behövs för att fokusera på bättre resultat i skolan.

Sveriges Kommuner och Landsting bjöd 2013 in Doktor Ray Rist som är en internationellt erkänd konsult och rådgivare inom resultatstyrning. Han konstaterar på temat mål- och resultatstyrning att ”om man inte mäter så gissar man”.

2011 infördes betyg från årskurs sex. Då kunde varje elev, skola och kommun sluta att gissa eftersom man fick meritvärden för de fyra sista skolåren i grundskolan. Det var en förbättring för kvalitetsarbetet i skolan eftersom meritvärdet visar vad varje skola har ”levererat” i alla ämnen. Meritvärdet är en ”prognos” både för varje elevs egen utveckling och för skolan inför ”slutleveransen” vårterminen i årskurs nio.

Andelen gröna ämnen per elev är andelen ämnen som varje elev har nått ”godtagbara kunskaper” i. Detta resultatmått för årskurs ett till fem visar med samma tydlighet som betygen vad skolan som organisation tillsammans med eleverna har klarat av och vilken prognos det ger inför ”slutleveransen” vårterminen i årskurs nio – på både individ- och årskursnivå.

Det bygger på det som är grunden till alla resultat i den svenska skolan – bedömning av kunskapskraven. Det sätter också extra fokus på tidiga insatser och resurser samt mer likvärdiga och rättssäkra bedömningar. Allt för att alla elever ska få bästa möjliga start under de första skolåren i alla ämnen – inte enbart i engelska, matematik och svenska.

Skolorna får en bild av var resurserna behöver sättas in och underlag för att gräva vidare kring vad eleverna behöver mer stöd kring och hur undervisningen kan förbättras? Den senare frågan är kärnan i alla skolors kvalitetsarbete.

”Andelen blå ämnen per elev och termin” är de ämnen där eleverna når mer än godtagbara kunskaper. Med detta resultatmått kan man även fokusera på att de elever som utvecklas vidare förbi godtagbara kunskaper får det stöd och den stimulans som de har rätt till.

Alla elever är viktiga för Sveriges framtid – även de som har det ”lättare” att klara kunskapskraven i skolan.

Mats Rosenkvist, vd för skolutvecklingsföretaget Infomentor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Betyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News