Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fridolin, det här måste du göra de första 100 dagarna!

Vi har tydliga krav på vad som måste göras de hundra första dagarna på skolans område av den nya regering som nu tillträder. Gustav Fridolin har nu en stor uppgift framför sig på utbildningsdepartementet, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson.

Publicerad: 3 oktober 2014, 08:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gustav Fridolin får en konkret att göra-lista av Lärarnas Riksförbund.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationLärarePisaLärarlönerMiljöpartietLärarbrist

Det är ett viktigt uppdrag som getts Gustav Fridolin som ny utbildningsminister i den regering som nu ska styra Sverige. Det absolut viktigaste på att göra-listan är att satsa på att öka likvärdigheten och samtidigt höja kvalitén i skolan.

Skolan och läraryrkets status har legat högst på de politiska partiernas agenda i valrörelsen. Det är därför bra att Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde skolpolitiken till det första centrala området att samarbeta kring. För att inte förändringarna enbart ska bli politiska prestigetroféer utan reella förbättringar krävs att saker görs i rätt ordning och på rätt sätt. Här är de båda partiernas överenskommelse från i söndags endast halvvägs framme.

Alla initiativ i skolfrågan, med utgångspunkt att finna långsiktiga överenskommelser är välkomna. Vallokalsundersökningen 2014 visar med stor tydlighet att skolan var valets viktigaste fråga.

Allvaret går inte att ta miste på. Skolverket kunde nyligen meddela en ny bottennotering: Andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan är nu över 13 procent. 42 procent av eleverna till föräldrar med låg utbildning blev inte behöriga. Det är en ökning med 25 procent sedan 2005. Likvärdighetsproblematiken tycks alltså fördjupas i hög fart.

Att satsa på lärarna är nyckeln för att vända utvecklingen. Det visar såväl internationella jämförelser som forskning. Men svenska lärare är underbetalda jämfört med sina utländska kollegor. De svenska skolhuvudmännen – kommunerna och friskolorna – har misslyckats med att göra läraryrket tillräckligt attraktivt.

Därför måste nu staten en gång för alla ta ett större ansvar för lärarnas löner, vilket Socialdemokraterna och Miljöpartiet öppnar för. Men att skicka statliga pengar i en påse till huvudmännen och hoppas att de på så vis uppmuntras att satsa på lärarna är en dålig väg att gå.

Det behövs öronmärkta statliga satsningar som endast kan användas till lärarlöner. Med en rejäl punktinsats från staten som grund kan parterna i den anda som den svenska modellen föreskriver komma överens om hur uppvärderingen ska fortsätta.

Vi har tydliga krav på vad som måste göras de hundra första dagarna av den nya regering som nu tillträder. En bred skolpolitik som kan vinna genklang i lärarkåren bör ser ut på följande vis:

Tillit. De senaste decennierna har tilliten mellan lärare och arbetsgivare försvagats kraftigt. Det måste både på kort och lång sikt byggas och återskapas ett förtroende där lärarna tillåts ha frihet under ansvar. Lärare måste få vara lärare. Politiska ledningar efter valet, såväl i riksdagen som runtom i landet, har möjlighet till en nystart och måste visa sitt förtroende för lärarna.

Styrning och finansiering. Likvärdigheten måste stärkas. En parlamentarisk utredning ska tillsättas och arbeta under 2015 för att se över hur statens ansvar måste förändras samt ta fram förslag på en nationell finansieringsmodell. Senast 2016 måste det finnas konkreta förslag för en statlig styrning av skolan.

Lärarlöner. En långsiktig strategi för höjda lärarlöner tas fram på nationell nivå parallellt med parterna och i samverkan med de lokala huvudmännen. Syftet är att locka fler duktiga studenter till lärarutbildningen och samtidigt behålla erfarna lärare. Detta kräver att staten tar ett ansvar för uppvärderingen av lärarnas löner. Det innebär inte att huvudmännen kan kliva undan. Kommunerna och de fristående skolorna har fortsatt ett stort ansvar för att prioritera lärarna.

En ny regering måste skyndsamt ta nödvändiga steg framåt när det gäller skolans område. Och det som behöver åtgärdas, måste ske nu. Det handlar om att ge eleverna bättre likvärdiga möjligheter att nå kunskapsmålen och att göra nödvändiga förbättringar av löner och arbetsvillkor för dem som arbetar i skolan. Vi kan inte vänta i ytterligare fyra år och låta skolan bli ett sätt att locka väljare även i nästa valrörelses.

Nu är det upp till bevis, Gustav Fridolin!

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev