Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Framtidens lärare måste rustas med ledarskap

"Vissa är födda till ledare, andra inte" är en tankegång som verkar genomsyra lärarutbildningarna. Det är förkastligt. I andra sektorer är det otänkbart att inte klä ledarskap i teori och ord, skriver Lärarförbundet student.

Publicerad: 7 maj 2018, 08:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Okunskap om konflikthantering i skolan skapar ett otryggt klimat, menar debattörerna.

Foto: Graham Oliver/Colourbox


Ämnen i artikeln:

Lärarutbildning

Läraryrket är till sin natur komplext. Yrket innehåller många beståndsdelar och vi som vill jobba i skolan behöver en mosaik av kunnande inom olika områden. Vi behöver ämneskunskaper, didaktiska och pedagogiska kunskaper, förutsättningar att arbeta utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi behöver förståelse för barns och ungas sociala, fysiska och kognitiva utveckling, för kollegialt arbete, för att kunna bedöma när ett barn befinner sig i risker. Vi ska kunna hantera elevers rika känsloliv, vara förberedda på hur man sätter F på en elev, hur man undervisar utvisningshotade elever, hur man skapar god gruppdynamik, hur man skapar förtroendefulla relationer och hur man är personlig men inte privat.

Listan på vad vi behöver kunna är lång. Flera delar kanske vi måste lära oss när vi väl är "där", i yrket. Men många delar skulle lärarutbildningarna kunna förbereda oss bättre på. Vi har frågat över 3000 lärarstudenter om vad de önskar mer av i sin utbildning. Föga förvånande kan vi urskilja två teman som ligger i topp: mer undervisning om ledarskap och konflikthantering.

Att vara lärare är att vara ledare. Oavsett om det är förskolebarn eller nyanlända SFI-studenter som ska undervisas behöver lärare inta ett pedagogiskt ledarskap i klassrummet. Ändå ingår det sällan delar i de traditionella lärarutbildningarna där lärarstudenter får diskutera eller praktisera ledarskap.

Ledarskapet i läraryrket förväntas inte teoretiseras eller övas på. Det är något vi förväntas ha av bara farten. "Vissa är födda till ledare, andra inte" är en tankegång som verkar genomsyra lärarutbildningarna. Det är förkastligt. I andra sektorer är det otänkbart att inte klä ledarskap i teori och ord. Lärarutbildningarna måste ge oss förutsättningar att på riktigt utforska vad ledarskap kan vara. Det görs genom utökat antal undervisningstimmar och stärkta inslag om ledarskap i alla lärarutbildningar.

I skolan möts människor. Det är en plats där människor som inte alltid skulle valt varandra på fritiden ska umgås, lära och arbeta tillsammans. Att elever möter olikheter innebär en övning i tolerans och förståelse. Det ser vi som en viktig del av skolans demokratiska uppdrag. Men i möten kan friktion uppstå. Därför är det viktigt att alla blivande lärare känner sig trygga i metoder för hur konflikter hanteras och kan känna sig stärkta i sitt demokratiska uppdrag. Okunskap om konflikthantering i skolan skapar ett otryggt klimat för både elever och lärare som lätt sipprar vidare ut i samhällsapparaten. En god lärandemiljö präglas av trygghet och öppenhet. Framtidens lärare behöver kunskaper för att skapa ett sånt klimat. Ansvariga för lärarutbildningarna vid landets lärosäten måste därför lyssna. 3000 lärarstudenter ropar efter konflikthantering. Hör oss!

I lärarbristens spår är det lätt att fokusera på genomströmning och högre antal sökande. Det är viktiga frågor, men de får aldrig prioriteras på bekostnad av kvaliteten i den pågående utbildningen av framtidens lärare. Vi är framtidens skolutvecklare, lärare och ledare. Framtiden förtjänar att vi blir rätt rustade.

Matilda Gustafsson, ordförande, Lärarförbundet student

Julia Norman, styrelseledamot, Lärarförbundet student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Lärarutbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev