Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Forskningssamverkan måste belönas

Samhället ropar efter innovationer och vill se att forskningsresultat kommer till nytta. Trots det görs alldeles för lite för att stimulera utvecklingen genom att belöna forskare som samverkar med näringslivet. Nu är det dags för regeringen att agera.

Publicerad: 16 december 2013, 14:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

HögskolanForskningspolitik

Samverkan utanför den egna bekvämlighetszonen kostar. Det tar tid, kräver kompetens, engagemang och nytänkande, både från forskarens och från företagens sida. Det krävs extra resurser och tydliga belöningar för fortsatt utveckling av samverkan mellan akademi och näringsliv.

På de internationella elituniversiteten i Israel, Singapore och USA ses samverkan med näringsliv av många toppforskare som både naturligt och något som gynnar forskningskarriären. Det ger status. Men i Sverige väljer forskare i alltför stor utsträckning bort samverkan eftersom arbetet i princip inte premieras. Varken av universiteten eller av regeringen, eller av kollegor som är sakkunniga vid tjänstetillsättningar för den delen.

I forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) angavs två indikatorer som underlag för resursfördelning till forskningen; externa medel och resultatet i form av publiceringar och citeringar. Regeringen meddelade samtidigt att de tänkte utreda förutsättningar för hur lärosätenas samverkan med omvärlden skulle kunna ingå i resurstilldelningssystemet.

Och vad har hänt hittills? Alldeles för lite! Ett uppdrag till Vinnova och Vetenskapsrådet att ta fram indikatorer innebär visserligen att frågan är under behandling men förhalas. Det finns uppfattningar om att samverkan tar tid från forskningen, att forskningen blir styrd och att det helt enkelt inte är fint och kanske till och med oförenligt med god vetenskap att samverka med företag, myndigheter och organisationer.

Samverkan med exempelvis företag ger tillgång till data, möjlighet att göra experiment och testa modeller och teorier i verkligheten. Det gynnar och kanske till och med är nödvändigt för riktigt goda forskningsresultat. Rätt utformat, med medvetenhet om forskningsetik och ömsesidig respekt för våra olika roller och intressen bidrar samverkan till framgång för enskilda forskare och forskargrupper. Därför är det viktigt att ta hänsyn till detta när resurser till universiteten fördelas. Samverkan inom lärosäten måste belönas. Det krävs politiskt mod och akademiskt ledarskap för att åstadkomma verkliga förändringar.

Vi behöver en gemensam uppslutning kring universitetens och högskolornas viktiga uppdrag: utbildning, forskning och samverkan med omgivande samhälle. Det måste löna sig för forskarna att samverka med näringslivet. Det har gått fem år sedan regeringen lovade att utreda hur samverkan skulle premieras. Nu är det dags för regeringen att handla.

Bo Edvardsson, professor i företagsekonomi och vicerektor vid Karlstads universitet med ansvar för samverkan med näringslivet, ledamot av IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

HögskolanForskningspolitik

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev