tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Förändringar behövs, men de måste vara genomtänkta

Resultatet av Skolverkets rapport om betygssystemet kom tyvärr inte som en chock för oss som går i skolan. Systemet är svårt att förstå, minskar elevers motivation och har effekter som snarare konstaterar de kunskaperna en elev saknar istället för att påvisa vad hen faktiskt kan. För att förändra situationen krävs åtgärder som är förankrade i både lärare och elever.

Publicerad: 4 maj 2016, 08:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att inte förstå vad det är som förväntas av dig eller vad det är som du ska uppnå skapar inte en hälsosam arbetssituation, skriver Julia Lindh.


Ämnen i artikeln:

SkolverketSkolanUtbildningBetyg

Stressen inför betyg hos svenska elever ökar. Det visar resultat från mätningar som gjorts sedan betygsreformen sattes i verket 2011. Förklaringen till detta ligger troligt i att mer fokus ligger vid mätningar och betyg i dag än tidigare, samtidigt som lärare har svårt att förklara vad som förväntas av elever. Värdeorden som skiljer de olika betygsstegen åt är svåra att tolka och gör det svårt för både elever och lärare att förstå exakt vilka kunskaper som behövs för att nå ett visst betyg. Som det ser ut i dag spelar lärarens egna tolkningar en stor roll för utfallet.

Att situationen blivit såhär är föga förvånande. Otydlighet, förvirring och oförståelse har funnits hos både lärare och elever sedan det nya systemet både hastigt och oförankrat infördes. Vi i Sveriges elevråd, SVEA, har redan från början och får fortfarande ofta höra från elever som inte förstår kunskapskraven. Dessutom berättar de också om hur lärare ger helt olika bild av hur begrepp och krav ska tolkas.

Det är därför viktigt, likt Skolverkets förslag, att det utreds om förtydligande av kunskapskraven. Att inte förstå vad det är som förväntas av dig eller vad det är som du ska uppnå skapar inte en hälsosam arbetssituation. När inte heller lärare, som ska vara experterna på området, kan förklara för elever så visar det verkligen på allvaret i situationen.

Som systemet är format i dag minskar elevers motivation då fokus snarare riktas mot det som elever presterar sämre i, istället för att lyfta det som elever kan och är bra på. En elev som i dag presterar på A-nivå i alla kriterier i ett ämne förutom ett, där E-nivå endast uppnås, kommer endast kunna få ett D i betyg.

Vi ser därför positivt på förändringen utifrån de fall där elever har mycket ojämna kunskapsprofiler. En förändrad reglering gör det möjligt för fler elever att få ett betyg som ger en mer rättvis bild av elevens kunskaper. Att misslyckas vid ett moment eller vid ett tillfälle kommer alltså inte vara lika oproportionerligt avgörande och motivationsdödande som det är i dag. Dock är det viktigt att vid en sådan förändring hitta vägar för att antagningen till högskolan blir rättvis för de redan utexaminerade i det nuvarande systemet.

För många spelar betygen stor roll och blir väldigt viktiga. För att minska betygsstress och för att se till att färre elever tappar motivation för skolan, krävs åtgärder. Vi har i dag ett betygssystem som inte är gynnsamt för elevers situation, för jämlikhet eller för lärare som försöker göra en rättvis bedömning. Det måste åtgärdas.

Förslagen från Skolverket är viktiga men vi vill uppmana till noggrannhet och att inga förändringar görs innan det är väl förankrat både hos lärare och elever. Vi har fått nog av sådana beslut.

Julia Lindh, förbundsordförande Sveriges elevråd - SVEA

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev