Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Föräldrar, visa respekt när ni talar om era barns lärare

Lärares möjligheter att göra sitt jobb måste fredas. Det måste vara slut med föräldrars försök att förhandla med skolan om sådant som är rent professionella bedömningar, som betygsättning. Därför tar Stockholms stad fram ett förväntansdokument för föräldrar, skriver Lotta Edholm (L).

Publicerad: 29 november 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det krävs gränser för när föräldrar får kontakta lärare.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FöräldraskapEleverLärareStockholm

För den som följer skoldebatten verkar skolans uppdrag ofta vara oändligt. Men sanningen är att hur stort ansvar skolan än har, så spelar också föräldrars eller vårdnadshavares stöd en viktig roll för barns möjlighet att lyckas i sina studier. Föräldrar har rätt att ställa krav på skolan, men skolan har också rätt att ha förväntningar på föräldrarna – förväntningar som ingår i föräldraskapet. Det är dags att tydligt kommunicera dessa i Stockholms stads skolor. Därför tar vi nu fram ett förväntansdokument som ett stöd till alla skolor i Stockholms stad i deras kontakt med föräldrarna.

På ett antal skolor finns det redan förväntansdokument där man tydliggör vilka förväntningar skolan har på elever och föräldrar. Mycket känns igen och är helt normala regler; att man ska komma i tid, ha med sig rätt läromedel och så vidare. Formuleringar om att möta skolans personal med respekt, att tala väl om personalen hemma och att inte kränka personalen är dock av nyare slag. Det återspeglar en förändrad vardag för skolans personal.

Forskning visar att elevers skolresultat tyvärr ofta påverkas av föräldrarnas utbildningsnivå. För att förändra detta och ge alla barn en bättre chans måste vi stärka skolan och dess kunskapsuppdrag. Men eleverna påverkas faktiskt också, oavsett bakgrund, av föräldrarnas förväntningar på sina barn. De föräldrar som engagerar sig i skolarbetet och har förväntningar på elevernas beteende och prestation i skolan hjälper sina barn att lyckas. Samtidigt är svenska elever bland de sämsta i OECD på att komma i tid till skolan. Det finns uppenbarligen ett problem med vilka förväntningar föräldrar har på sina barn, om många inte regelmässigt ens kommer i tid till skolan.

Idag riktar sig i vissa fall föräldrarnas förväntningar ensidigt mot skolan istället för mot barnen. 2016 genomförde Lärarnas Riksförbund en undersökning som visade att mer än hälften av de deltagande lärarna hade utsatts för påtryckningar från elevernas föräldrar – bland annat kring läxor, undervisningsupplägg och betygsättning. I en del fall hade lärare blivit utsatta för rena hot. Detta beteende är, enligt undersökningen, vanligare bland föräldrar som själva kommer från välutbildade miljöer, än bland föräldrar med en utbildningsnivå som är lägre än rikssnittet.

Vilken respekt för sina barns lärare man visar barnet hemma, när man hotar densamma för att få högre betyg, kan man bara gissa. Detta reflekteras givetvis i barnens syn på sin lärare och dennes auktoritet i klassrummet. Det måste vara slut med föräldrars försök att förhandla med skolan om sådant som är rent professionella bedömningar, som betygsättning. Och det måste absolut vara slut med kränkningar och hot riktade mot skolans personal.

För att freda lärares möjligheter att kunna göra sitt jobb, men också ge värdefull information till föräldrar och vårdnadshavare, måste varje skola ha en dialog med föräldrarna om hur kontakten mellan hem och skola ska ske, hur föräldrar kan stödja sina barns skolgång och hur skolans ansvar ser ut. Att sätta upp gränser för till exempel kontakt med lärare kvällar och helger, att eleven ska komma i tid till skoldagens början och regler kring mobilanvändning är inget konstigt utan borde tvärtom vara naturligt.

Skolan som samhällsinstitution ska självklart debatteras och utvecklas. Men lärare har också rätt till en rimlig arbetssituation, till respekt för sin profession och till vila. Och elever har rätt till en skola där föräldrarna bjuds in att bidra till högre resultat. Det förväntansdokument vi tar fram i Stockholm ska vara en hjälp till skolorna att ha den här dialogen.

Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholms stad (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev