Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Föräldrakooperativen hotas av regeringen

Regeringens förslag till ägar- och ledningsprövning kommer att få långtgående konsekvenser för landets föräldrakooperativ om det genomförs. I värsta fall kan det leda till att många kommer att behöva avvecklas. Det är det sista som behövs när Sverige lider av akut brist på förskoleplatser.

Publicerad: 31 maj 2018, 03:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Föräldrakooperativ har en viktig roll att fylla.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

Förskola

Landets förskolor befinner sig i en akut kris. Det råder en enorm brist på förskoleplatser. Bara under 2017 minskade antalet sökande lärare till grundskolan med 17 procent och till förskolan med 8 procent, siffran för 2018 lär hamna på ytterligare 13 procent. Vi har redan i dag akut situation där bara var tredje pedagog i förskolan är utbildad förskollärare, detta i en tid då förskolan ska förhålla sig till både skollagen och förskolans läroplan "genom främst legitimerade förskollärare". Exempelvis kommer inte Göteborgs stad att kunna leva upp till lagkravet om att erbjuda förskoleplatser åt alla och staden riskerar därmed stora viten.

Regeringens förslag till ägar- och ledningsprövning inom de fristående förskolorna får mycket långtgående konsekvenser om det genomförs. Huvudman för ett föräldrakooperativ är föräldrar vars barn går på förskolan och de sitter som lekmän i förskolornas styrelser under två år för att sedan bytas ut av nya ledamöter. Precis som landets fritidspolitiker har de andra arbeten som inte är kopplade till förskolan, men de fattar ändå beslut som rör förskolan och deras barn.

Det ställer stora krav på landets förskolechefer i de fristående förskolorna, som är ansvariga för den inre organisationen och förskolans kvalitet. De blir regelbundet granskade av kommunen, som är tillsynsmyndighet, och uppvisar överlag en mycket god kvalitet i de tillsyner som genomförs, detta trots att styrelserna alltså uteslutande består av lekmän. I statistiken för kommunala och fristående förskolor kan man konstatera att vårdnadshavarna är mycket nöjdare i de fristående förskolorna än i de kommunala, detta trots lekmannastyrelserna.

Om regeringens förslag genomförs kommer det i stor utsträckning att innebära att nuvarande väl fungerande föräldrakooperativ kommer att tvingas att avveckla sina verksamheter. Det kommer i sin tur att leda till att många barn kommer att behöva platser i redan överfulla kommunala förskolor. Detta är inte rätt väg att gå.

Om man vill uppnå bättre styrning är det enda rimliga att tillsynen av de fristående förskolorna flyttas från landets 290 kommuner till en enda myndighet, till Skolinspektionen. Man avvecklar inte fungerade verksamheter som uppvisar en god kvalitet. Det är inte hållbar utveckling.

Politiker, beakta noga konsekvenserna innan ni fattar beslut som kan få ödesdigra följder för våra barn.

Magnus Nyman, förskolechef föräldrakooperativet Nallarna i Gunnilse

Mimmi von Troil, vd FSO Fria förskolor

Peter Andersson-Piltz, Ordförande FSO Fria förskolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Förskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev