söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Folkbildningen får hela Sverige att leva

För att hela Sverige ska kunna leva är den mjuka infrastrukturen lika viktig som den hårda. Det handlar om kultur, fritid, välfärd och möten mellan människor. Folkbildningen och studieförbunden är en central del av detta. Det skriver ABF och Studieförbundet Vuxenskolan i en gemensam artikel.

Publicerad: 3 juni 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det lokala studieförbundet är en motor i den lokala utvecklingen, i hela Sverige. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

StudieförbundFöreningsstödFlyktingmottagandeEtt delat landIdeella sektornSkolanUtbildningLandsbygdenKulturpolitikRegionalpolitikGlesbygdLandsbygd

Just nu ser Folkbildningsrådet över statens stöd till studieförbunden. Det är bra och nödvändigt. För ABF och Studieförbundet Vuxenskolan handlar det i grunden om att skapa ett system som stärker lokal närvaro, stimulerar oss som studieförbund att nå många människor med folkbildning samt att nå grupper som i dag står långt från makt och inflytande.

Detta ligger helt i linje med den inriktning som en enig riksdag, undantaget Sverigedemokraterna, beslutade om i juni 2014.

Folkbildningen finns i dag från storstadens förorter till landsbygdens byar och småsamhällen. Vi finns i Jordbro, Sorsele, Kopparberg och Uppvidinge. Och på hundratals andra platser. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan är två olika studieförbund med delvis olika bakgrund men med en gemensam nämnare - vi drivs av alla människors rätt till bildning oavsett om man bor i staden eller på landet.

Urbaniseringens kraft är enorm. Städerna växer så att det knakar och landsbygden och mindre tätorter står inför utmaningar och avfolkning. Det är två sidor av samma mynt. I både urbaniseringens orter och bygder som drabbas av urbaniseringen växer utanförskapet. Vi som folkbildare ser med stor oro på detta.

Våra verktyg är studiecirklar, kurser, kulturarrangemang och dialogmöten i hela landet. Tillsammans har ABF och Studieförbundet Vuxenskolan över 400 bemannade kontor från norr till söder och tillsammans med våra drygt 50 000 studiecirkelledare (den stora majoriteten ideellt arbetande) erbjuder vi varje dag människor, oavsett var de bor, möjlighet att utöva eller ta del av kulturupplevelser, delta i samhällsdebatten, lära sig ett nytt språk, utöva hantverk, värna kulturarvet och så vidare.

Tillsammans skapar vår mjuka infrastruktur livskraftiga samhällen som lägger grund för utveckling och demokrati. Människor växer, utvecklas och tar ansvar. Studieförbundens verksamhet skapar socialt kapital tillsammans med många andra organisationer i civilsamhället. Det lokala studieförbundet är en motor i lokal utveckling.

Det är den kraften som vi hävdar ska värnas i ett förändrat statsbidragssystem. Folkbildningsrådet måste utgå från de signaler som riksdagen skickat. Det innebär krav på att konstruera ett system som premierar lokal närvaro, att nå många, stärka tillgängligheten, på bredden premiera verksamhet i utanförskapsområden och stimulera verksamhet som riktar sig till individer med låg utbildningsnivå/korttidsutbildade. På det viset gör vi skillnad.

Ett annat område som vi ska och vill göra skillnad inom är flyktingmottagandet, genom att få bedriva verksamhet på asylboenden. Regeringens förslag att avsätta 30 miljoner för att möjliggöra för studieförbunden att bedriva sådan verksamhet är välkommet. Behoven är mycket stora, vi är beredda att göra vad vi kan och det brådskar. Varje dag behövs studieförbundens på asylboendena runt om i landet. Viljan finns och de ideella insatserna väntar på att aktiveras.  Se till behoven. Vi är beredda.

Vi står upp för devisen Hela Sverige ska leva. Vi är en resurs, vi kan bidra med mer. Ett offensivt framtidsinriktat statsbidrag ger förutsättningar för det.

Helén Petterson, förbundsordförande ABF

Berit Danielsson, förbundsordförande Studieförbundet Vuxenskolan

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev