måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fokusera på mobbning för att minska avhoppen

97 förslag för att alla elever ska gå färdigt gymnasieskolan. Noll förslag kopplade till mobbning, trots att 50 procent av avhoppen beror på just detta. Om syftet med den nya gymnasieutredningen är att minska problemen med avhopp så går ekvationen inte ihop.

Publicerad: 10 november 2016, 12:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

m regeringen menar allvar med att alla elever ska gå klart gymnasieskolan så kan de inte blunda för en viktig faktor till varför unga hoppar av - mobbning.


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningMobbningElevhälsaAnna Ekström

Var tredje elev går ut gymnasieskolan utan fullständiga betyg eller avslutar sina studier helt i förtid. Därför är den nya gymnasieutredningen som djupdykt i anledningar och orsaker till detta både efterlängtad och välbehövd.

Men trots att utredarna haft lång tid på sig för att göra sammanställningen så finns det ett svart hål bland åtgärdsförslagen. För som utredningen konstaterar på flera ställen är mobbning och kränkningar, och vikten av att tillhöra ett socialt sammanhang i skolan en stor faktor till att många elever inte fullföljer sina studier.

De hänvisar till exempel till rapporten ”Tio orsaker till avhopp” där mobbning är den vanligaste orsaken till att elever hoppat av, hälften av alla avhopp går att koppla till mobbning i gymnasieskolan. Trots detta finns det inga konkreta åtgärdsförslag för att minska just mobbningen i gymnasieskolan.

Kränkningar, trakasserier och diskriminering är såklart inte de enda orsakerna till att unga hoppar av skolan. Utredningen skriver mycket bra om de övergripande och strukturella förklaringarna bakom avhopp samt marginalisering, brist på stöd, stress och andra faktorer som påverkar. Vi välkomnar även förslagen om större samverkan mellan elevhälsa, studie- och yrkesvägledning samt lärare, och att alla elever ska ha en mentor. För det måste finnas vuxna som förstår, ser och bekräftar de signaler unga skickar ut om hur de mår även när de är tonåringar. Vi kan inte släppa barnen bara för att de börjar närma sig vuxen ålder.

Friends hade dock velat se konkreta åtgärdsförslag tydligt kopplade till att minska mobbningen. Det är till exempel viktigt att kunskapen om det förebyggande arbetet mot mobbning ökar inom skolvärlden. Enligt Skolverket vill var fjärde lärare ha mer kunskap för att förebygga kränkningar och när det kommer till nätkränkningar är siffran varannan.

Ett förslag skulle kunna vara att genomföra ett trygghetslyft för hela skolan, eller gymnasieskolan. På samma sätt som man satsat på kunskapshöjningar inom matematik eller svenska bör man satsa inom trygghetsfrågan.

Huvudmän bör även vara skyldiga att återkommande mäta och redovisa hur det ser ut med mobbning och kränkningar i deras skolor. Det skulle leda till en ökad medvetenhet om utmaningarna, samt även göra det enklare både att lyfta fram goda exempel och sätta in rätt åtgärder där det behövs.

Utredningen ligger nu i gymnasieminister Anna Ekströms händer. Om regeringen menar allvar med att alla elever ska gå klart gymnasieskolan så kan de inte blunda för en viktig faktor till varför unga hoppar av - mobbning. Och när nästan hälften av avhoppen beror på något som faktiskt går att förebygga så är det anmärkningsvärt om man inte tar krafttag på just det området.

Carolina Engström, tf generalsekreterare Friends

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev