onsdag27 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fjärrundervisning löser landsbygdens lärarbrist

Alla elever har rätt att nå sin potential, oavsett var i landet de bor. Därför ska vi inte acceptera att lärarbristen på vissa skolor på landsbygden sänker kvaliteten på undervisningen. Olika lösningar med fjärrundervisning blir då avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad.

Publicerad: 20 april 2015, 11:34

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att sänka kraven på landsbygdens lärare är inte rätt väg att gå.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationLärarlegitimationLärarutbildningLärarbristEtt delat landSkolanUtbildningLärareLandsbygdenGlesbygdLandsbygd

Kompetenta lärare är nyckeln till en framgångsrik skola. Bristen på lärare i allmänhet och på riktigt bra lärare i synnerhet är ett stort problem - ett extra stort problem på landsbygden. Alla elever har rätt till en skola inom rimligt avstånd - men det får aldrig vara på bekostad av kvalitén. Att undanta vissa skolor på landsbygden kravet på examinerade och legitimerade lärare är att säga att de inte har rätt till samma kvalité.

Införandet av lärarlegitimation har varit en av flera åtgärder för att garantera alla elever en likvärdig utbildning med hög kvalité, oavsett var i landet man bor. Samtidigt som beslutet om lärarlegitimation togs infördes även övergångsregler som gällt under flera år men som nu upphör till sommaren. Skolorna har alltså haft tid på sig att lägga upp en plan för hur behörighet ska kunna nås. Centerpartiet är väl medvetna om de problem som många skolor på landsbygden brottas med men svaret är inte att sänka kvalitén utan i stället att finna nya vägar.

Vi ser fjärrundervisning som avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad. Centerpartiet tycker att fjärrundervisning ska tillåtas i alla ämnen och att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Regeringen vill i stället begränsa antalet ämnen som fjärrundervisning ska vara möjligt i samt huruvida det ska vara möjligt för kommuner och huvudmän att erbjuda fjärrundervisning på entreprenad.

LÄS MER: Ogenomtänkta reformer ökar bristen på lärare. 

Genom fjärrundervisning skulle kompetens kunna delas över hela landet och lärare skulle kunna fördela sin tjänst på flera skolor utan att själva dagligen behöva åka mellan de olika skolorna. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten, ökar kvalitén och tillgängligheten.

Bristen på kompetenta lärare, speciellt på orter utanför de större samhällena, är symptom på lärarnas bristande status. Vi har sett lärarnas status sjunka allt mer och detta har resulterat i att färre väljer att läsa till lärare. Det är ett problem vi ser hos alla lärargrupper men speciellt inom NO och språk. Förutom att vi måste göra det mer attraktivt att arbeta som lärare genom en ännu bättre lärarutbildning, minskad administration och kontinuerlig kompetensutveckling så måste lärare och skolledare ha tillgång till fler karriärvägar. I de länder där man presterar högt i internationella mätningar har lärarna högre löner men också tydliga karriärmöjligheter, vilket är väldigt viktigt enligt OECD:s chef för utbildningsfrågor Andreas Schleicher.

Alla har rätt att nå sin potential, oavsett var i landet man bor. Vi behöver därför höja läraryrkets status med en bra och utmanande lärarutbildning knuten till forskning, fristående lärarutbildningar, initiativ likt Teach for Sweden, kontinuerlig systematisk kompetensutveckling och kollegialt lärande. Det behövs även tydliga karriärvägar, skolledare som kan leda det pedagogiska utvecklingsarbetet, klassrumsnära forskning och lösningar med fjärrundervisning.

Först då kan vi se en skola där varje elev och student kan ges möjlighet att inhämta den kunskap hon eller han behöver för att nå sina mål – oavsett var i landet hon eller han bor och oavsett social eller ekonomisk bakgrund.

Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev