Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Fel tvinga alla lärarstudenter läsa svenska

Vi i Lärarförbundet Student välkomnar ökade möjligheter att studera svenska som andraspråk - men är kritiska till att tvinga alla lärarstudenter att läsa ämnet.

Publicerad: 29 mars 2016, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att göra det obligatoriskt för alla att läsa lite svenska som andraspråk är helt fel väg att gå och löser inte det verkliga behovet.


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningLärareHögskolan

Nyligen föreslog Moderaterna tillsammans med Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening att alla lärosäten med lärarutbildning ska erbjuda kurser i svenska som andraspråk och att ämnet ska bli en obligatorisk del av lärarutbildningen.

Sverige behöver fler lärare. Inte minst måste fler lärare i svenska som andraspråk (SvA) utbildas. Det är också viktigt att alla lärarstudenter, oavsett ämne och inriktning, förbereds för den verksamhet som väntar.

Det kräver att lärare i alla skolformer får kompetens att möta elever med ett annat modersmål än svenska. Alla förslag som kan ge framtidens lärare goda förutsättningar att genomföra väl genomtänkt undervisning är välkomna. Förslaget från Moderaterna och LR Stud om att göra svenska som andraspråk till en obligatorisk del av lärarutbildningen är dock helt feltänkt.

Förslaget skulle leda till en förlängning av lärarutbildningen utan att råda bot på lärarstudenternas behov. Alla som studerar till lärare ska inte bli lärare i ämnet svenska som andraspråk. Vissa av oss ska bli förskollärare, andra ska bli gymnasielärare i musik eller fysik. Det vi alla har gemensamt är vårt framtida uppdrag att göra svensk skola så bra den kan bli. I det uppdraget bör det ingå förutsättningar för att använda språkutvecklande arbetssätt. Alla lärare är, och behöver se sig som, språkutvecklare.

Det som krävs för att kunna arbeta språkutvecklande är inte en universitetskurs i fonetik och grammatik, vilket är en väsentlig del av svenska som andraspråk. Vad som däremot behövs är ett språk- och andraspråksutvecklande perspektiv som genomsyrar utbildningen.

Ett språk- och andraspråksperspektiv har fördelen att det ger varje lärarstudent kompetens att knyta samman den ämnesspecifika kunskapen med elevernas språkutveckling. En fysiklärare har en enorm möjlighet att bidra till sina elevers språkutveckling genom att vara just lärare i fysik. Hen ger eleverna möjlighet att utveckla sitt ordförråd till att också innefatta ämnesspecifika ord, vilket all forskning visar är avgörande för att språkutvecklingen fortlöper.

Att tvinga alla lärarstudenter att läsa svenska som andraspråk skvallrar om en bristande förståelse för lärarens roll i elevens språkutveckling. Inget annat ämne föreslås studeras av alla lärarstudenter. Trots en enorm brist på behöriga matematiklärare hörs till exempel inga krav på att samtliga lärarstudenter ska läsa ett visst antal högskolepoäng matematik. För att stärka elever med andra modersmål än svenska i skolan krävs mer än att lärarstudenter läser några högskolepoäng i svenska som andraspråk.

Det krävs att ett språk- och andraspråksperspektiv genomsyrar all lärarutbildning.

Därför behöver universitet och högskolor ta ett större ansvar för att alla lärarstudenter får de kunskaper som krävs för att arbeta som språkutvecklare. Samtidigt vill vi poängtera att möjligheterna att läsa svenska som andraspråk också behöver förbättras.

I dag är antalet utbildningsplatser i detta ämne alldeles för få. Att göra det obligatoriskt för alla att läsa lite svenska som andraspråk är dock helt fel väg att gå och löser inte det verkliga behovet.

LÄS MER: Så möter lärare flerspråkiga elever bättre. 

Petter Ådahl, ordförande Lärarförbundet Student

Matilda Gustafsson, Ordförande Lärarförbundet Student

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev