Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Farligt lämna AT-läkare ensamma

I somras väcktes förslaget att kravet på att det måste finnas specialister på vårdcentralerna för att få anställa utbildningsläkare ska tas bort. Det innebär att läkare under utbildning, AT- och ST-läkare, då kan få arbeta ensamma och det vänder sig Sylf kraftigt emot.

Publicerad: 11 augusti 2014, 03:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristPrimärvård

I semestertider aktualiseras varje år frågan om sjukvårdens bemanning och hur brist på personal med rätt kompetens äventyrar patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Primärvården diskuteras ofta i dessa sammanhang och att det saknas fast anställda specialister i allmänmedicin är vi alla överens om. Enligt Läkarförbundets kartläggning saknades hösten 2012 nationellt drygt 850 heltidsarbetande specialistläkare i relation till de krav landstingen ställt genom regleringen av vårdvalen.

För att uppnå riksdagens mål om en specialist per 1 500 listade personer saknades hela 1 400 heltidsarbetande specialistläkare. Antalet läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkare) i allmänmedicin skulle utifrån denna kartläggning behöva dubbleras för att nå målet.

Bristen på specialistläkare i primärvården måste åtgärdas. Om primärvården över hela landet ska kunna bli den välfungerande första linjens sjukvård den är tänkt att vara måste lösningarna vara långsiktigt hållbara.

Den 3 juli rapporterade Sveriges Radio P4 Skaraborg om svårigheterna att klara vårdcentralernas läkarbemanning på landsbygden i Skaraborg och resten av Västra Götalandsregionen. Dagen efter följdes reportaget upp med en intervju med Conny Johansson (S), politiker i Falköpings kommun och regionens primärvårdsstyrelse. Conny Johansson anförde då att det nuvarande regionala kravet att en vårdcentral måste ha två fasta specialister för att få anställa utbildningsläkare bör slopas. I stället för att handledas av specialister på den egna arbetsplatsen föreslås läkare under utbildning handledas på distans av specialister på andra vårdcentraler. ST- eller till och med olegitimerade läkare under allmäntjänstgöring (AT-läkare) skulle då kunna användas för att bemanna vårdcentraler som inte lyckats rekrytera specialister i allmänmedicin.

Vi vänder oss kraftigt mot detta förslag. AT- och ST-läkare är mycket kunniga men är fortfarande under vidareutbildning. Tjänstgöringen ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ske under handledning och med tillgång till klinisk instruktion och återkoppling från verksamhetens medarbetare.

Det kollegiala stödet i vardagen är nödvändigt för den professionella utvecklingen. Alla läkare behöver tillgång till kollegor att diskutera sina bedömningar med och för att kunna ta hjälp av varandra i det dagliga arbetet. Lokal handledning och kollegial dialog är extra viktigt för de nya specialister i allmänmedicin från annat EU-land som varje år kommer för att arbeta inom svensk primärvård.

Allra viktigast är det dock för läkare under vidareutbildning.

Om primärvården ska få en tillräcklig bemanning av specialister i allmänmedicin måste fler nyutexaminerade läkare lockas att välja att specialisera sig inom allmänmedicin och långsiktigt välja att stanna inom primärvården. Att sänka ambitionsnivån för vidareutbildning inom primärvården kommer inte att få fler duktiga yngre kollegor att välja allmänmedicin som specialitet och primärvården som arbetsplats yrkeslivet ut.

Conny Johanssons förslag till lösning på primärvårdsbemanningen är inte långsiktigt hållbart och vore ett hot mot patientsäkerheten och kvaliteten inom primärvården. Det är oroväckande om denna typ av lösningar börjar tillämpas i Västra Götalandsregionen eller i andra delar av Sverige.

Det är vår starka åsikt att AT- och ST-läkare endast ska tjänstgöra på vårdcentraler som kan erbjuda en välfungerande verksamhet, med tillgång till handledning och instruktion från fasta specialistläkare. Det är nödvändigt för att uppfylla intentionen i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om att ”tillgången till läkare med relevant specialistkompetens … bör motsvara behovet av nödvändiga handledar- och instruktörsinsatser.”

Det är så AT- och ST-läkarna kan lockas till primärvården, och så småningom själva bli specialister i allmänmedicin, och vi tillsammans kan bygga upp en långsiktigt hållbar läkarbemanning i primärvården.

Emma Spak, ordförande Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF)

Karin Träff Nordström, ordförande Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)

Ove Andersson, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PersonalbristPrimärvård

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev