Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Ett par veckors utbildning till rektor räcker inte”

Lärarförbundet har länge drivit att även förskolechefer ska få titeln rektor. Detta kan snart bli verklighet, om regeringens utredare får sin vilja igenom. Men en likvärdig rektorsutbildning måste följa, som den för grundskola och gymnasium. Ändå föreslår utredaren en obligatorisk utbildning på endast 7,5 högskolepoäng. Hur kan man tycka att en rektor bara behöver ett par veckors utbildning?

Publicerad: 9 augusti 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi har sedan länge lämnat gamla tiders ”dagis” eller ”barnomsorg” bakom oss. Sverige har en förskola i världsklass.”


Ämnen i artikeln:

RektorerFörskolaLärare

Ett gott pedagogiskt ledarskap med rätt resurser är helt avgörande för att den pedagogiska verksamheten ska kunna utvecklas och vara livskraftig. Rektorer i förskolan, med bra utbildning, kan bidra till såväl statushöjning som förbättrad undervisningskvalitet.

Utredningens förslag blir närmast en statusmarkering mot förskolecheferna. Konsekvensen av förslaget från regeringens utredning blir att förskolecheferna riskerar både lägre lön och status än sina rektorskollegor i övriga delar av skolsystemet. Uppdraget och ansvaret är likartat – därför är det obegripligt att utredningen menar att utbildningen för förskolans rektorer endast ska vara en fjärdedel av skolans rektorer.

Redan idag går många förskolechefer den längre rektorsutbildningen, trots att den inte är obligatorisk för dem. En stor del av huvudmännen ser det som självklart att den längre rektorsutbildningen ska gälla för alla skolans ledare och anmäler därför sina förskolechefer dit. Lärarförbundets egen undersökning där 900 förskolechefer deltagit visar att hälften gått rektorsutbildningen. Av de kommunala förskolecheferna är det fler än två tredjedelar som slutfört rektorsutbildningen.

I dag finns också en frivillig statlig utbildning på 7,5 högskolepoäng för förskolechefer. Den har 11 procent av de kommunala förskolecheferna redan gått eller går. För de fristående förskolecheferna är siffran 18 procent, men en lika stor andel av dessa har genomfört hela rektorsutbildningen på 30 högskolepoäng. Allt detta visar mycket tydligt att förskolechefer både har behovet och viljan att genomföra befattningsutbildningen.

Utredaren argumenterar för att en obligatorisk rektorsutbildning på 30 högskolepoäng skulle innebära problem för mindre organisationer då chefen kommer att vara borta från jobbet för att utbilda sig. Lärarförbundet menar att det borde vara självklart att staten kompenserar för detta och inför bestämmelsen under en övergångsperiod så att påfrestningarna begränsas. Det är fullt möjligt att göra detta bra bara viljan finns.

Vi har sedan länge lämnat gamla tiders ”dagis” eller ”barnomsorg” bakom oss. Sverige har en förskola i världsklass. Vi vet att det pedagogiska ledarskapet är minst lika viktigt i förskolan som i skolan. Här läggs grunden för barnens livslånga lärande. Därför behövs också en rejäl och likvärdig rektorsutbildning för förskolans chefer.

Vi hoppas att regeringen tar till sig utredningens många positiva delar. Det finns inte någon genomtänkt anledning till att ha olika benämningar på chefer som är pedagogiska ledare i skolväsendet. Därför är det viktigt att förskolecheferna nu får rektorstitel. Rektorer som chefer i förskolan går helt i linje med vår syn på ett gott pedagogiskt ledarskap och en uppvärdering av förskolan.

Förslaget om en obligatorisk rektorsutbildning på endast 7,5 högskolepoäng som krav för en rektorstitel är dock obegripligt och går stick i stäv med ambitionerna i till exempel Skolkommissionens slutbetänkande. Vi utgår ifrån att regeringen kommer att rätta till detta.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande Lärarförbundet Skolledare

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

RektorerFörskolaLärare

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev