Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Entreprenörskap i skolan rustar elever för framtiden

Sverige behöver kunniga unga företagare och innovativa krafter. Ungdomar som vill förverkliga sina egna idéer, starta eller ta över företag och som vågar tro på sin egen innovationsförmåga. För att inspirera och uppmuntra elever till innovativa tankar som för utvecklingen framåt behövs entreprenörskap i skolan. Det skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund tillsammans med Jens Spendrup, Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 27 maj 2015, 10:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

GymnasieutbildningLärareArbetsmarknadPedagogikSmåföretagandeYrkesutbildning

Företagsamma människor behövs i alla samhällssektorer. För att stärka entreprenörskapet måste skolans huvuduppdrag, att bibringa rusta eleverna med relevanta kunskaper, garanteras. Den utveckling som vi ser i dag med fallande kunskapsresultat är mycket oroande och ett hot mot Sverige. Nyckeln till att inspirera elever finns i ett utvecklat samarbete mellan skola och arbetsliv. Och här har båda parter en viktig roll att fylla. De måste gå hand i hand. Vi behöver få mer utbyte och mer kontakt.

Ökat fokus på entreprenörskap i skolan handlar både om att stärka elevernas förmågor och att ge dem redskap att driva egen verksamhet. Men fokus på entreprenörskap innefattar också att kunskaper och erfarenheter kan inhämtas utanför klassrummet. Här kan företagen på orten vara en resurs. Tidiga och återkommande kontakter med omvärlden skapar goda förutsättningar för mer medvetna utbildnings- och yrkesval.

Det är också viktigt att säkerställa att elever, oavsett inriktning på gymnasiet, får ta del av insatser för att stimulera företagande och företagsamhet. Inte minst är det viktigt för elever som går ett yrkesprogram på gymnasiet. De kommer med stor sannolikhet att bli egna företagare, eller jobba i små och medelstora företag, under sitt yrkesverksamma liv. Den arbetsplatsförlagda tiden på yrkesprogrammen stärker elevernas praktiska yrkeskunnande samt ger en insikt i företagandets villkor.

För att stärka ungdomars attityder för entreprenörskap krävs det även ökad information vilket i sin tur ställer ökade krav på bra studie- och yrkesvägledning. Vägledare behöver ökade kunskaper om företagande och rådande arbetsmarknad.

En rörligare arbetsmarknad ställer nya krav på dem som kommer ut i arbetslivet i dag. Det som beskrivs som entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummen lika mycket som det är en kunskap om egenföretagande. Ibland ställs övergripande bildningsideal mot entreprenörskap. Det är ingen motsättning. Det är svårt att förutse vilka kompetenser som kan komma att behövas i framtiden. Men en stor del av framtidens nya kunskap och teknologi kommer att bygga vidare på de vi som använder i dag.

Elevernas arbete tillsammans med sina lärare skapar den viktigaste tillgången för vårt framtida samhälle. Med skickliga lärare, som lyfter entreprenörskapets kärna och förmedlar kontakten med företag och samhälle, kan vi klara framtidens utmaningar.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Jens Spendrup, ordförande Svenskt Näringsliv

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev