Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Entreprenörskap höjer resultaten i skolan

Vi är många som grubblar över vilka incitament som får arbetsglädje och resultat att stiga. Såväl elever som lärare behöver känna mer stimulans och motivation i vardagen. Vi är övertygade om att entreprenörskap i skolan är rätt väg att gå.

Publicerad: 13 maj 2014, 09:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

SkolorganisationPedagogikPisa

Samhället har förändrats, nya förmågor efterfrågas av vuxenlivet såsom flexibilitet, initiativkraft och samarbetsförmåga. Allt större fokus läggs på individens egen drivkraft. Är detta vad dagens skola förbereder eleverna på? Ges lärarna de möjligheter, tid och redskap som behövs för att tillsammans med eleverna skapa ett meningsfullt lärande? Eller går all tid åt till att mäta, administrera och tidsstressa?

Större fokus på entreprenörskap i skolan kan vara en väg att hitta lust och motivation hos såväl elever som lärare.

Skolverket definierar detta på följande sätt: ”att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Det handlar om att utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker”. Det entreprenöriella lärandet bottnar i ett förhållningssätt som ska gälla alla inom skolverksamheten.

I en entreprenöriell lärmiljö uppmuntras eleverna att komma på egna lösningar, gärna i grupp, till problem och uppdrag som man kan möta i arbetslivet eller som samhällsmedborgare. Ämnesövergripande tematiska arbetssätt där resultatet kan vara till nytta utanför skolan är karaktäristiskt. Elevernas självkänsla och motivation växer när de känner att deras tankar och idéer har betydelse.

Är detta något nytt och varför behövs det? Nej egentligen är det ingenting nytt, men nutidens samhälle och dagens elever kräver att vi fokuserar mer på detta arbetssätt. Skolan behöver erbjuda eleverna en lärmiljö som är anpassad till de förändrade kunskaps- och kompetenskrav som ställs på eleverna idag och koppling till deras erfarenhetsvärld.

Vi vill att lärarkåren ska känna mod och kreativitet - det kommer att smitta av sig på eleverna och i det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att de styrstrukturer som finns i skolan ses över och prioriteras noga så att det entreprenöriella förhållningssättet får möjlighet att utvecklas.

Närsamhället behöver bli en naturlig lärmiljö i grundskolan. I kontakterna med lokalsamhället möter eleverna både anställda och företagare. Det är viktigt att elever upplever att det är lika naturligt för människor att driva företag som att vara anställd. Eleverna får en förståelse för hur skolkunskaperna används i samhället, de känner att de är delaktiga och kan få praktiska, reella uppgifter att jobba vidare med.

Det skapar motivation att lära. Slutligen kommer måluppfyllelsen också höjas när eleverna får möjlighet att driva sitt eget lärande.
Vi är stolta över det vi har presterat inom entreprenörskap i skolan under de tio år vi har varit verksamma. Det senaste verksamhetsåret utbildade vi drygt 5 000 personer inom förskolan och skolan i entreprenöriellt lärande. I Stockholms län har vi, under våren 2014, utvecklat 1 140 lärare inom entreprenörskap i skolan.

Vi ser fram emot breda politiska lösningar där det entreprenöriella förhållningssättet, uttryckt i våra läroplaner, får fortsätta att utvecklas och att Skolverkets uppdrag kring entreprenörskap i skolan stärks, även efter valet i höst.

Med ett ökat entreprenörskap i skolan:
• blir eleverna mer motiverade,
• lärarnas arbete blir mer lustfyllt och
• Sverige får bättre rustade samhällsmedborgare

Louise Lövgren, Nationell verksamhetschef, FramtidsFrön

Myrthel Hermansson, projektledare, FramtidsFrön Stockholm

Om föreningen

FramtidsFrön är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Vi har arbetat med entreprenörskap i grundskolan sedan 2004.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev