Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Entreprenöriellt lärande lyfter skolans resultat

Vi behöver lyfta fram det arbete som görs för att förändra det pedagogiska förhållningssättet i skolan. Där kan ett entreprenöriellt lärande bidra till att förbättra elevernas studieresultat.

Publicerad: 27 juni 2013, 11:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationPedagogik

Den blomstertid nu kommer ljöd nyss runt om i vårt land samtidigt som syrenen står i full blom. Denna tid på året är förknippad med glädje och framtidshopp. Samtidigt som denna Bullerbykänsla råder pågår diskussioner om vart den svenska skolan är på väg. Debatten är viktig – men tenderar att fastna i frågor om strukturer och organisation. Därför är det viktigt att också lyfta fram det arbete som genomförs för att förändra det pedagogiska förhållningssättet i skolan. Ett förändringsarbete nog så viktigt för att våra elevers studieresultat ska bli bättre.

2012 startade FoU-programmet entreprenöriellt lärande som handlar om att 27 grund- och gymnasieskolor ska arbeta med att införa ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Projektet ska pågå fram till 2015. Broskolan i Upplands-Bro är en av de sex grundskolor som deltar i programmet. Efter ett års utbildning och införskaffande av kunskap om vad entreprenöriellt lärande egentligen är börjar Broskolan i höst att implementera ett entreprenöriellt förhållningssätt i all utbildning. Det övergripande målet är att öka elevernas studieresultat och på sikt öka förutsättningarna för eleverna att komma ut i arbetslivet. Hur implementeringen av det pedagogiska förhållningssättet resulterar i bättre studieresultat kommer att noga följas av forskningsinstitutet Ifous och Umeå Universitet. Målet för Ifous och Umeå Universitet är att studera om man med hjälp av entreprenöriell pedagogik kan öka elevers studiemotivation och därmed måluppfyllelse samt belägga detta vetenskapligt.

Arbetet med entreprenöriellt lärande började egentligen i och med en regeringsstrategi från 2009 som säger att entreprenörskap ska genomsyra all utbildning från förskola till vuxenutbildning. Tolkningen av vad som sägs i strategin har sedan visat sig inte vara helt enkel, vi har kunnat höra röster som säger att det handlar om att skapa kunskap om företagande och att skolan ska skapa entreprenörer. Vi menar att detta är en feltolkning av skrivningen i regeringsstrategin – därför vill vi uppmärksamma och förtydliga ytterligare en gång att det inte handlar om att utbilda eleverna i att driva företag. Låt oss en gång för alla slå fast att skrivningen i läroplanen innebär att skolan har ansvar för att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt – inte att skapa entreprenörer.

Entreprenöriellt lärande handlar om att varje dag, i varje klassrum och under varje lektion arbeta utifrån ett förhållningssätt där meningsfullhet sätts i centrum och som stimulerar och utvecklar elever till handlingskraftiga, omdömesfulla, möjlighetssökande och nyskapande individer. Dessa är egenskaper som vi tror kommer att vara viktiga för att våra elever ska kunna förbättra sina studieresultat och öka förutsättningarna för inträdet i arbetslivet – om de så väljer en anställning eller blir företagare.

När Broskolan i Upplands-Bro slår upp sina dörrar till hösten kommer NO-lärare, mattelärare, slöjdlärare och alla andra lärare arbeta utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt. Det kan handla om att läraren låter eleverna vara med och associera om det ämne som de ska ta sig an och att läraren frågar vad de inte vet om ämnet och vad de är nyfikna på. Genom att lyssna in elevernas livsvärld får läraren värdefulla insikter för planeringen av utbildningen och eleverna stimuleras genom att de känner sig delaktiga.

Vi hoppas att vårt forsknings- och utvecklingsprogram tillsammans med de deltagande skolorna kan bidra till klarhet kring vad som sägs i regeringsstrategin och att fler skolor kan börja arbeta utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt som får tydliga effekter på elevers studieresultat. Vi sträcker här och nu också ut en hand till andra skolhuvudmän att följa efter.

Anders Wedin, skolchef Upplands-Bro

Åsa Falk-Lundqvist, lektor i pedagogik vid Umeå Universitet

Karin Hermansson, FoU-ansvarig på Ifous (ett forskningsinstitut för förskola och skola med syfte att bevaka, stödja och påverka forskning och utveckling som kommer till nytta i lärares och ledares vardag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev