lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Endast hälften slutför distansstudier

Studier på distans innebär tyvärr ofta bortkastad tid, möda, förhoppningar och pengar för studenter, utbildningsanordnare och samhället. För att komma tillrätta med felaktiga incitament och utbildningsformer behövs ett strikt prestationsbaserat ersättningssystem.

Publicerad: 8 september 2018, 06:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Distansutbildning behövs - men i dag minskar utbudet och många håller, enligt debattörerna, för låg kvalitet.


Ämnen i artikeln:

UtbildningHögskolanStudenterErsättningsreglerFramtidens kompetensförsörjning

Idag slutför endast hälften av studenterna sina fristående distanskurser. På avancerade kurser för yrkesverksamma är det ännu färre. Detta innebär bortkastad tid, möda, förhoppningar och pengar för studenter, utbildningsanordnare och samhället. Och ändå är det just sådan utbildning för livslångt lärande som vi nu behöver mycket mer av. Arbetsmarknaden förändras snabbt under tryck av digitalisering och automatisering och fler behöver vidareutbilda sig till nya roller och yrken.

Ett avgörande hinder är att högskolan har ett svagt incitament att utveckla utbildningar och utbildningsformer för denna målgrupp. Ersättningen till högskolan ges i två ungefär lika stora delar. En del när studenter registreras och en del när de blir godkända på kurser. Distanskurserna har färre godkända och blir därmed mindre lönsamma än campuskurser. Följden är att utbudet av distansutbildning är lågt och har minskat med 25 procent från 2010 till 2017 enligt Unionen. För att motverka detta har förslag rests att helt ta bort prestationsersättningen för distansutbildningar.

Vi menar att detta är fel väg framåt och föreslår istället att endast ge ersättning för studenter som klarat sina distanskurser. En sådan ersättningsmodell lägger fokus på förbättrad prestation och lärosätena motiveras att erbjuda utbildningar av hög kvalitet under former som passar studenterna. Ersättningen per godkänd student måste samtidigt höjas, eftersom den kommer att utgå för faktiska resultat, inte för studenter som lockats läsa en utbildning de inte slutför.

Skillnaden blir tydlig med ett räkneexempel: Säg att 100 studenter antas och 50 slutför. Om vi med dagens system förbättrar kursen så att ytterligare 25 studenter slutför ökar ersättningen med 25/150 = 17 procent. I den modell vi föreslår ökar ersättningen med 25/50 = 50 procent. I en modell utan prestationsdel ges samma ersättning oavsett antalet studenter som slutför kursen.

Vi menar att prestationsbaserad ersättning ger rätt incitament för att driva nödvändiga reformer av utbildningar för det livslånga lärandet genom att:
•    Högskolorna följer upp studenter och lär sig vad som orsakar avbrotten. Sedan förbättrar de kurserna i upplägg och pedagogik för distansstudier.
•    Distansutbildare samarbetar med lärcentra så att de som läser på distans erbjuds studieplats, kontakter, studiehandledning och tillgång till bra it-resurser på orten där de bor eller jobbar.
•    Distanskurser utformas skalbart så att kostnaden per registrerad student blir försumbar.

Distansutbildning behöver erbjudas inom flera ämnen och till större grupper i samhället: 68 procent av de som svarat på Unionens undersökning anger att de önskar fortbilda sig helt eller delvis på distans. Ändå minskar utbudet!

Det är en utmaning att hjälpa och driva på studenter till att framgångsrikt avsluta distanskurser. Det arbetet bör belönas och ersättas, snarare än marknadsföringen som lockar många att registrera sig.

Vi vill få större verksamhet inom distansutbildning för yrkesverksamma och föreslår följande:
•    Distanskurser för yrkesverksamma får ligga utanför dagens takbelopp och tillåter därmed högskolor att satsa på distansutbildningar utan konkurrens med övriga utbildningar.
•    Distanskurser ger högre ersättning för examinerad kurs än motsvarande campuskurs för att kompensera för avhoppade studenter som inte ger någon intäkt med vårt förslag.  
•    Distansutbildningar kvalitetssäkras så att ersättningen inte erhålls genom sänkta kunskapskrav.
•    Högskolorna stimuleras med direkta medel för utveckling av kurser och för kvalitetshöjande pedagogik, flexibelt lärande och dataanalys för uppföljning.

Med punkterna ovan hoppas vi på en diskussion som leder till handling och ett brett utbud av högkvalitativ distansutbildning för livslångt lärande.

Hans Hansson, professor, Mälardalens högskola

Sverker Janson, fil.dr., RISE SICS

Gunnar Karlsson, professor, KTH och RISE SICS

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev