Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet”

Tisdagens Kalla fakta om De olönsamma barnen visar med all tydlighet vad som händer när skolsystemet anammar marknadslogik – elever som inte är lönsamma sorteras bort. Det finns inget självändamål i att kunna välja när vi har ett skolsystem som permanentar segregation.

Publicerad: 22 mars 2017, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fi Stockholm menar att marknadsexperimentet med svensk skola måste få ett slut. Foto: TT


Ämnen i artikeln:

SkolvalFriskolorSegregation

Nu på fredag går startskottet för Feministiskt initiativs partikongress. Fi Stockholm finns på plats för att skärpa partiets politik för lika rättigheter och social rättvisa. Inom ramen för det vill vi se en offensiv politik för att bryta skolsegregationen. I Stockholm står vi inför en situation som kräver det. Majoriteten av eleverna i våra socioekonomiskt utsatta områden går ut nian utan gymnasiebetyg. I Rinkebyskolan går så få som 19 procent av eleverna ut med fullständiga betyg. Och Kalla faktas granskning visar på hur elever väljs bort på grund av att de är olönsamma, som när åttaåriga Conrad med lindrig autism tvingas bort från skolan han valt.

Fi Stockholm menar att marknadsexperimentet med svensk skola måste få ett slut. Det är dags att erkänna att det fria skolvalet varken ökade skolornas kvalité eller elevernas resultat. Och det är särskilt de elever som ses som olönsamma som hamnar i kläm. Vi måste börja se på skolan som ett gemensamt projekt där samhället vinner på att alla lyckas. En skola som inte kategoriserar barn som lönsamma eller olönsamma för att göra vinst på vilka elever som får går på skolan.

Skolsegregation är en komplex fråga och handlar i hög grad också om bostadsmarknaden. Barnfattigdomen, trångboddheten och arbetslösheten är som störst i landets miljonprogramsområden med hög andel utrikesfödda. ”White flight” är ett begrepp som är hämtat från USA som innebär att vita människor tenderar att flytta så fort 3-4 procent av andelen boende i bostadsområdet är av utländsk bakgrund. Vita högutbildade och höginkomsttagare flyttar först, vilket leder till att rassegregeringen sker parallellt med en ekonomisk. På samma sätt fungerar även sorteringen av elever när man väljer skola.

Skolan har redan idag ett kompensatoriskt uppdrag som i skollagen formuleras ”En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.”. Men trots att kommunerna har en socioekonomisk omfördelning av elevpengen räcker det inte för att kompensera för behoven. Skolsegregationen kan inte enbart bara åtgärdas genom ökade resurser. Detta i kombination med bostadssegregationen är förödande. Feministiskt initiativ sedan länge drivit frågan om att skolan ska förstatligas. Men det är långt ifrån tillräckligt för att bryta segregationen och skapa en likvärdig skola.

Vad som behövs är en politik som kan sätta stopp för elevsorteringen. Idag är föräldrarnas kapacitet att hjälpa barnet avgörande. Resursstarka föräldrar flyttar sina barn från skolor med hög andel barn med socioekonomiskt svaga grupper. Eftersom skolpengen i dagsläget följer med eleverna betyder det att skolor i förorten hela tiden utarmas på resurser. De skolor som är i störst behov av resurser för att klara sitt kompensatoriska uppdrag får minst pengar. En elev får aldrig bli en fråga om lönsamhet. Vi måste ersätta marknadsskolan med ett rättvist skolsystem.

Vi föreslår därför att:

■ Finansiering av skolor genom skolpeng ersätts av ett fördelningssystem som sker utifrån behov och elevsammansättning. De skolor som har störst behov ska få mest resurser.

■ Att upptagningsområden för skolor ritas om för att skapa en så bred social sammansättning av elever som möjligt. Systemet för hur elever placeras i skolorna måste förändras för att skolors elevsammansättning i högre grad ska spegla samhället.

■ Att kösystemet till friskolor är tillgänglig för alla från året barnet fyller 5 år och att intagning till populära skolor sker genom lottning (med undantag för elever med särskilda behov som skolan kan uppfylla).

■ Att det ska vara obligatoriskt för alla skolor att erbjuda introduktionsprogram och att mottagandet av nyanlända elever är jämnt fördelat.

Dagens skolsystem som bygger på konkurrens mellan elever och mellan skolor måste förändras i grunden. Vi kan inte svika fler barn för att stryka resursstarka väljare medhårs.

Lisa Palm, barn- och ungdomspolitisk talesperson, Fi Stockholm

Maria Jansson, gruppledare för Fi i utbildningsnämnden, Fi stockholm

Rojan Karakaya, kandidat till partistyrelsen, gruppledare för Fi i arbetsmarknadsnämnden, Fi Stockholm

Lisa Hartwig Ericson, politisk sekreterare, Fi Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

SkolvalFriskolorSegregation

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev