Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Elever med hörselskada får föra sin egen kamp

Utredningen om elevers skolfrånvaro slår fast att över 1700 elever är borta långa perioder och att över 18 000 elever har en osammanhängande frånvaro. Unga Hörselskadade ser väldigt allvarligt på siffrorna och är djupt oroade då vi vet att många i vår målgrupp ingår i gruppen eller ligger i riskzonen för hög frånvaro.

Publicerad: 10 januari 2017, 12:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är väldigt tufft att vara ung med en hörselskada i skolan idag, därför tappar många elever motivationen, skriver ordföranden för Unga Hörselskadade.


Ämnen i artikeln:

FunktionsnedsättningUtbildningOjämlikhet

Ett problem som Unga Hörselskadade regelbundet stöter på och arbetar med är ungas motivation inför sina studier. Det är väldigt tufft att vara ung med en hörselskada i skolan idag. Även då det finns mycket teknik, kompetens och alternativa kommunikationsvägar så är det många som känner sig utanför eller exkluderas. Detta då nödvändiga åtgärder ofta prioriteras ner eller glöms bort. Resultatet blir att ett tungt ansvar för att se till att undervisningen blir tillgänglig faller på den enskilda eleven.

Att gå integrerat, vilket en väldigt stor majoritet av hörselskadade elever gör idag, innebär att de går i en helt vanlig klass i en helt vanlig skola. Tanken är god, då syftet är att alla ska känna sig inkluderade, ingen ska ses som speciell eller annorlunda. Det stora problemet blir att det idag endast är omkring en av fem skolor som uppfyller Boverkets minimikrav på ljudmiljö, att det bara är 40 procent av alla klassrum som är utrustade med hörtekniska hjälpmedel och att kompetensen hos lärare hur de kan anpassa sin undervisning är alldeles för låg.

Vi har medlemmar som berättar om hur det saknas teknik eller kompetens för att göra undervisningen tillgänglig och hur ljudmiljön ofta är så dålig att värktabletterna alltid behöver finnas nära till hands. Många berättar om hur de efter flera års kamp inte längre orkar fortsätta, andra om hur de inte ens orkar eller kan börja kämpa. Detta är en kamp som ingen elev ska behöva föra. Det dödar motivation och missriktar fokus. Resultatet blir många gånger att eleverna ger upp på skolan, frånvaron ökar och resultaten sjunker.

För att elever med en hörselskada ska känna sig välkomna och motiverade för skolan så att vi kan sänka frånvaro krävs det åtgärder. Dessa åtgärder måste lyfta ansvaret från eleven till skolan. Vi anser att följande insatser är prioriterade för att säkerställa detta.

1. Tydligare krav och hårdare konsekvenser gentemot huvudmän som inte vidtar åtgärder för att förbättra ljudmiljön i skolan. Dagens situation ger en arbetsmiljö som är ogynnsam för alla och helt outhärdlig för elever med en hörselskada.

2. Hårdare krav på att det ska finnas uppdaterad och tillgänglig hörselteknik i alla klassrum där det finns en elev i behov. Eleverna ska inte, som idag, behöva föra den kampen som många gånger kan pågå i månader. Det måste vara en snabb och smidig process som skolan tar ansvar för.

3. Höj den generella kompetensen. För att elever ska känna sig välkomna när de går integrerat krävs det att lärare har en generell kompetens kring olika funktionsvariationer för att kunna anpassa sin undervisning.

4. Fler specialpedagoger. Skolan behöver fler specialpedagoger som kan hjälpa och stötta elever i behov av extra stöd samt som kan hjälpa och stötta lärare i sin lektionsplanering så att ingen elev ska känna sig exkluderad.

Skolan måste börja leva upp till alla elevers rätt till utbildning. Utmaningarna kring motivation och närvaro för unga med en hörselskada kan motverkas om åtgärder vidtas. Vi hoppas nu att makthavare ser allvaret i den rådande situationen och lyssnar till vår oro och våra krav.

Jonathan Wahlström, ordförande Unga Hörselskadade

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev