söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Därför vill vi ha en storregion i norr

Kritiker till storregioner menar att centrala värden som närhet till service, tillgänglighet och demokrati hotas. Vi säger att det är tvärtom: nya, större regioner är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtidens utmaningar, och skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet.

Publicerad: 15 juni 2016, 08:35

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi från norra Sverige menar därför att en ny större region är verktyget vi behöver för att hantera de utmaningar vi står inför, skriver fyra landstingsråd i norra Sverige.


Ämnen i artikeln:

RegionerStörre regionerSkolanUtbildningVälfärd

För närvarande är det tre starka och stora regioner som dominerar i allt från infrastruktursatsningar till befolkningsutveckling. Det är Stockholm, Västra Götaland och Skåne som med sina 52 procent av landets befolkning alltid kan hävda sig i såväl resursfördelning som utvecklingssatsningar.

Alla övriga delar av landet brottas med samma både akuta och långsiktiga utmaningar. Över 80 procent av landets läns- och kommunpolitiker tvingas alltså nu försöka hantera samma svårhanterliga och växande problem som vi företrädare från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.

Det handlar om att möjliggöra samhällsservice och regional närvaro i alla delar av våra stora -och om inte glest - så ojämnt befolkade län. Självklart handlar det också om att skapa likvärdiga förutsättningar för utveckling och tillväxt i hela regionen och det handlar i sin tur om att med en röst kunna hävda behov och förutsättningar i konkurrens med stora växande regioner i både Sverige och Europa.

Inte minst den snabba – för att inte säga dramatiska- utvecklingen inom hälso- och sjukvården kräver gemensamma lösningar och samverkan på alla nivåer. Utan samarbete och en gemensam lösning kommer exempelvis en sådan fråga som de skenande kostnaderna för bemanningsföretag aldrig att kunna lösas.

Tillväxt, utveckling, likvärdiga villkor och rättvis fördelning av resurser och välfärd är politikens ansvar och därmed också en grund för demokratin och invånarnas möjlighet att påverka.

Vi från norra Sverige menar därför att en ny större region är verktyget vi behöver för att hantera de utmaningar vi står inför. Norra Sverige behöver- liksom stora delar av övriga landet - bli både större och starkare. Förutsättningen för detta är stärkt samverkan. Vi behöver en samlad röst som kan tydliggöra regionens behov för utveckling och investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning, men också invånarnas av behov av samhällsservice och rätt till delaktighet.

Sammantaget menar vi att nya större regioner är nödvändiga för att klara en del kortsiktiga akuta problem. Men framför allt är de en viktig framtidssatsning för ett fortsatt hållbart samhällsbygge i hela landet.

Genom större regioner med nya starka samarbeten kan vi politiskt verka för en fortsatt hållbar och likvärdig utveckling i hela landet, leverera samhällsservice och säkra framtidstro. Det vill säga att det är en nödvändig grund för att skapa tillit till politikens möjlighet och skyldighet att utveckla samhället. Det är invånarnas rätt och politikens ansvar.

Maria Stenberg, landstingsråd (S), Norrbottens läns landsting

Peter Olofsson, landstingsråd (S), Västerbottens läns landsting

Ann-Marie Johansson, regionråd (S), Region Jämtland

Erik Lövgren, landstingsråd (S), Västernorrlands läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev