tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter

Låt huvudmännen söka statliga medel för att kunna anställa lärarassistenter till skolorna. Det skulle ge lärarna mer tid för varje elev – och ökade möjligheter till bättre förberedelser. I dag tvingas lärarna att bli mer kaospiloter och tusenkonstnärer än pedagogiska ledare och kunskapsförmedlare.

Publicerad: 11 mars 2016, 04:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En statlig satsning på lärarassistenter kan bidra till ökade jobbmöjligheter för såväl nyanlända som ungdomar och andra som vill arbeta i skolan – och på sikt kanske bli lärare själva.


Ämnen i artikeln:

LärareSkolorganisationArbetsmiljö

Förberedelse är all kunskaps moder. Denna parafrasering av det klassiska talesättet säger det som alla vet.

Men inom skolan tvingas en hel yrkeskår att dagligen genomföra undervisning trots att de ofta inte har haft tillräckligt med tid till att förbereda lektionerna.

Resultatet blir att eleverna får sämre förutsättningar att nå kunskapsmålen, och att Sverige sjunker i PISA-undersökningarna.

Därför behövs en rejäl satsning på lärarassistenter. Det skulle ge lärarna mer tid för varje elev – genom att vi få mer tid att förbereda lektionerna.

På så vis kan vi höja kvaliteten i undervisningen och bidra till bättre kunskapsresultat.

Skolan är till för eleverna. Och eleverna har rätt till väl förberedda lektioner. Ändå tvingas allt för många lärare att genomföra lektioner som de inte har haft tillräcklig tid att förbereda.

Allt för ofta går kvantitet och överbelastning ut över kvalitet på undervisningen. Krav på fler undervisningstimmar per lärare - i kombination med att en mängd uppgifter som inte är kopplade till undervisningen läggs på lärare - gör att de inte hinner med att förbereda lektionerna tillräckligt väl.

Vi har i dag en skola där lärare tvingas ägna sig åt en mängd olika administrativa uppgifter samt att ständigt lösa konflikter mellan elever, vattna blommor, vara schemalagd rastvakt eller hjälpa elever som har tappat sin dator i golvet.

Dagens lärare tenderar att bli mer kaospiloter och tusenkonstnärer än pedagogiska ledare och kunskapsförmedlare. Det duger inte.

Alla dessa saker måste hanteras. Eleverna behöver någon som har tid att ge dem socialt och annat stöd. Men det är fel att lägga allt detta på lärarna. Alla dessa kringuppgifter går i dag ut över kvaliteten på undervisningen. Och skolans främsta uppdrag är ändå elevernas kunskapsutveckling.

Nästan sex av tio lärare är direkt missnöjda med sin arbetssituation. Det är alarmerande. Endast en fjärdedel av lärarna anser att de har tillräckligt med tid för förberedelser och efterarbete.

Samtidigt uppger hela 81 procent av lärarna att de har fått omfattande och återkommande administrativa uppgifter som påverkar deras arbetsbörda.

Nästan sju av tio lärare (68 procent) uppger i en undersökning som tidningen Skolvärlden och LR har genomfört att de har administrativa uppgifter som är så omfattande att det påverkar deras arbetsbörda så att de får mindre tid till förberedelse.

Hela 81 procent av lärarna säger att deras arbetsbelastning påverkar elevresultaten negativt. Endast en av tio lärare anser att de har en rimlig arbetsbörda. Och nio av tio lärare har en arbetssituation som gör dem stressade.

Denna vår samlar flera av rikspartierna sina kommunpolitiker. Nu i helgen är det dags för Socialdemokraternas kommundagar i Örebro. Det är bra att politiska representanter för huvudmännen möts för att utveckla sina partiers politik – inte minst inom skolans område.

Och till alla landets skolpolitiker är vårt budskap tydligt: om vi på allvar vill vända kunskapsutvecklingen i den svenska skolan måste lärare få bättre förutsättningar att göra det de ska göra: att undervisa.

För att det ska kunna ske behövs en satsning där stat och huvudmän inser bristen på tid och investerar i lärarnas förberedelsetid.

En satsning på lärarassistenter vore den enskilt viktigaste delen i ett sådant reformarbete. En ny yrkesgrupp i skolan kan avlasta lärarna, så att de får mer tid åt att förbereda och följa upp lektionerna.

Lärarassistenter kan sköta många administrativa uppgifter, bistå lärarna under vissa lektioner, vara rastvakter, lösa dagliga konflikter mellan elever, samt hjälpa eleverna med stora och små problem.

De kan även fungera som ett viktigt stöd till alla de nyanlända elever som nu kommer till skolor runt om i landet. Men lärarassistenterna kan också bistå i en ännu ej genomförd – men utlovad reform: att det ska bli obligatoriskt för skolorna att erbjuda läxhjälp för alla.

För att möjliggöra detta utan att behöva skära ned på befintlig verksamhet bör regeringen överväga en satsning där huvudmännen får söka statliga medel för att kunna anställa lärarassistenter till skolorna.

En satsning på mer förberedelsetid för lärare genom att anställa lärarassistenter skulle göra skolan mer professionell, effektiv och kunskapsinriktad. Dessutom skulle fler vilja bli, återkomma som och stanna kvar som lärare.

Men en statlig satsning på lärarassistenter kan också bidra till ökade jobbmöjligheter för såväl nyanlända som ungdomar och andra som vill arbeta i skolan – och på sikt kanske bli lärare själva.

Det vore bra både på kort och lång sikt för en kunskapsdriven ekonomi som den svenska.

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev