Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Dags även för trendbrott i skolpolitiken”

I dag är det lärarnas dag! Lärarnas hårda arbete har möjliggjort trendbrottet i Pisa. Gör inte skolan till ett slagfält mellan partier eller politiska block. Nu vill vi också se ett trendbrott i skolpolitiken.

Publicerad: 6 december 2016, 15:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Gör inte skolan till ett slagfält mellan partier eller politiska block. Det är dags för ett trendbrott i politiken. \


Ämnen i artikeln:

PisaElever

Det är en riktig bragdprestation som lärarkåren tillsammans står för. Kunskapsförbättringen i matematik, naturvetenskap och läsförståelse är ett kvitto på hårt och dedikerat arbete. Vi lyckas inte tack vare - utan trots de förutsättningar vi har.

Efter år av reformkaos och sjunkande resultat i Pisa har lärarkåren äntligen under några år fått ägna mer tid åt elevernas lärande och mindre åt omgörningar av skolan. Det ger resultat och nu är vi tillbaka på 2009 års nivåer. Men fortfarande ägnar sig politikerna alltför mycket åt dragkamp om skolan och viljan att detaljstyra. Det är rejält långt kvar till de kunskapsresultat vi hade för 15 år sedan.

Även om vi i dag gläds åt trendbrottet i kunskapsutvecklingen är vi bekymrade över att ojämlikheten ökar, både mellan individer och mellan skolor. Vi vet också att det kommer att krävas ytterligare hårt och uthålligt arbete för att få upp kunskaperna till de nivåer Sverige tidigare har legat på.

Lärarförbundets budskap till politikerna är tydligt: Sluta lägg tid, kraft och energi på att slita och dra i skolan. Lägg i stället fokus på att skapa arbetsro, handlingsutrymme och långsiktiga förutsättningar för professionen. Lyssna på lärare och skolledare och satsa på de reformer som vi efterlyser. Inte de som går tvärtemot våra bedömningar.

Vad är det då skolan behöver för att vi återigen ska nå de riktigt höga nivåerna och få en mer likvärdig skola?

För det första: Det behövs fler lärare. I dag har vi en akut lärarbrist. Det drabbar de elever som inte får behöriga lärare. Det drabbar lärare som får göra ett hästjobb och saknar kollegor att samarbeta med. I förlängningen drabbar det hela skolsystemet eftersom det viktiga kollegiala utvecklingsarbetet hamnar på undantag. Läraryrket måste bli mer attraktivt genom högre löner, lägre arbetsbelastning och bättre utvecklingsmöjligheter.

För det andra: Lärare måste få bättre förutsättningar att möta sina elever och särskilt de elever som har det allra tuffast. Politikerna måste lyssna till de åtgärder lärarna efterlyser – inte snöa in på skenmanövrar som tidigare betyg, läsa-skriva-räkna-administration eller nationella prov. Det lärarna vill ha är satsningar på särskilt stöd och mer tid för att följa upp elevernas resultat och planera och utveckla undervisningen.

För det tredje: Skolans resurser måste fördelas så att de får bäst effekt. Det är inte rimligt att ha en skolpeng som utgår ifrån att alla elever kostar lika mycket och inte tar hänsyn till behov av till exempel mindre klasser. En förändrad skolpeng måste bättre matcha de verkliga kostnaderna och stärka förutsättningarna i skolor med stora utmaningar.

Rätt åtgärder genomförda på rätt sätt är avgörande för skolans utveckling. Men så länge lagt kort inte ligger kommer lärare och skolledare aldrig kunna känna tillit till politikerna. Nu är det hög tid att ta långsiktigt ansvar och samarbeta över blockgränserna – med utgångspunkt ifrån ett intelligent samtal med professionen. Gör inte skolan till ett slagfält mellan partier eller politiska block. Det är dags för ett trendbrott i politiken.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

PisaElever

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News