fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

C: Fritt skolval leder till en likvärdig skola

Nu börjar över 1,3 miljoner elever i grund- och gymnasieskolan. De har alla rätt att komma till en skola av hög kvalitet. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut. Åsikterna om hur den negativa utvecklingen i skolan ska vända är flera, allt för många hävdar att orsaken är det fria skolvalet. Det menar vi är fel.

Publicerad: 18 augusti 2016, 08:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Med rätta förutsättningar är det fria skolvalet en garant för kvalitet, likvärdighet och mångfald i skolan.


Ämnen i artikeln:

SkolanUtbildningFria skolvaletSkolvalFriskolor

Till att börja med ger det fria skolvalet elever, föräldrar och lärare valmöjligheter att själva välja inriktning, pedagogik och arbetsgivare. Konkurrens ger också högre kvalitet i både friskolor och kommunala skolor. När Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) undersökte konsekvenserna av friskolor och fritt val kunde man se att kunskapsresultaten höjdes även i kommunala skolor med högre andel friskolor i en kommun. Skolans sämre resultat går inte heller att härleda till friskolereformen, eftersom den nedåtgående spiralen började före införandet.

Det fria skolvalet gör det även möjligt att gå i en annan skola än den närmast hemmet och kan därmed inte ses som orsaken till skolsegregationen. IFAU kunde i en rapport från 2015 konstatera att den största orsaken till segregationen i skolorna var boendesegregationen, inte det fria skolvalet. Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) etablerar sig friskolor inte heller bara där många elever har högutbildade föräldrar, vilket är en vanligt förekommande bild, utan även där flertalet av eleverna har utrikesfödda föräldrar.

För likvärdighet och kvalitet i skolan ska vi i stället stärka valfriheten. Det gör vi bland annat genom att låta Skolinspektionen fokusera på de skolor som inte uppfyller kraven, låta kommunala och fristående skolor bedriva utbildning under samma förutsättningar och införa ett aktivt skolval.

• För Centerpartiet är det kvaliteten som är avgörande, inte vem som är huvudman. Det är därför viktigt att skolor, kommunala som fristående, kontrolleras så att de når upp till de högt ställda kraven som finns i skollagen. Däremot behöver inte alla skolor kontrolleras lika mycket. Stöd och resurser ska gå till de skolor som presterar dåligt. De skolor som uppvisar goda resultat borde Skolinspektionen inspektera mer sällan till förmån för de skolor som behöver bättre stöd.

• En förutsättning för kvalitet och likvärdighet är också att alla skolor, fristående som kommunala, ges samma ekonomiska förutsättningar. Det går inte att säkerställa i dag. Friskolor ges enligt Skolverkets statistik i snitt 11 000 kronor mindre per elev. Det finns stora brister i informationen om kommunernas ersättningspolicyer. Det är varken rättssäkert eller likvärdigt om kommuner räknar ut och fördelar skolpengen på olika sätt. Det drabbar alla de drygt 233 000 elever som i dag går i friskolor. För ökad kvalitet och likvärdighet krävs därför ett mer transparant fördelningssystem.

• Det fria skolvalet måste göras tillgängligt för fler. För att möjliggöra för fler att ta del av valfriheten behöver vi införa aktivt skolval. Det har redan införts i kommuner som Nacka och Botkyrka med positiva resultat.

Konkurrens leder till ökad kvalitet, både i kommunala och fristående skolor. Det fria skolvalet har gett elever och föräldrar möjlighet att välja pedagogik och inriktning samtidigt som det gett lärare möjlighet att välja arbetsgivare. Likriktning är inte likvärdighet. Med rätta förutsättningar är det fria skolvalet en garant för kvalitet, likvärdighet och mångfald i skolan. Det är framtidens skola.

Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)

Marie-Louise Wernersson, ordförande Centerpartiets kommunala sektion, kommunstyrelsens ordförande Falkenberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev