Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

C: Ansvaret för nyanlända elever måste delas

Kommuner tvingas i dag bryta mot lagen för att klara av att möta den stora tillströmningen av elever. Det är inte rimligt. Förutom att ge kommunerna möjlighet till flexibla lösningar vill Centerpartiet att friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala att ta emot asylsökande och nyanlända.

Publicerad: 27 november 2015, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I dag står fyra procent av skolorna för en tredjedel av alla nyanlända elever. Vissa skolor tar inte emot en enda.


Ämnen i artikeln:

FriskolorFlyktingmottagandeCenterpartietFlyktingbarn

Alla har rätt till en likvärdig utbildning av hög kvalitet oavsett bakgrund. Utbildning är en förutsättning för jobb och möjlighet att knyta an till det svenska samhället.

Men just nu råder extraordinära omständigheter och därför måste vi finna vägar för att alla nyanlända barn har en skola att gå till. I det undantagstillstånd som råder är ett tydligt ledarskap avgörande. Med rätt reformer kommer den svenska skolan och dess elever gå stärkta ur detta.

I dag tvingas många kommuner bryta mot lagen för att klara av att möta den stora tillströmningen av elever. Det är inte rimligt. I den breda politiska överenskommelse som slöts lades en grund. Men mer måste till.

Förutom att ge kommunerna möjlighet till flexibla lösningar och tillfälliga regellättnader för bland annat skollokaler och att ordna skola inom en månad för asylsökande vill Centerpartiet följande:

- Fler skolplatser. Friskolor ska ha samma möjligheter som kommunala skolor att ta emot asylsökande och nyanlända elever. Kommuner ska i större grad kunna placera elever i andra skolor än de närliggande.  I kombination med detta ska distansstöd för elever på deras modersmål utvecklas.

- Fler lärare och vuxna i skolan. Det finns lärarkompetens bland de som kommer till Sverige och den bör tas tillvara. Dessa lärare skulle kunna undervisa elever som talar samma språk och vid sidan av det få kompletterande utbildning och valideras.

För att ytterligare möta det akut förhöjda behovet av pedagoger i skolan så kan pensionerade lärare och lärarstudenter användas som resurs.

- Fjärrundervisning på entreprenad. Bristen på lärare i allmänhet och på modersmålslärare i synnerhet, är ett stort problem. Genom att tillåta fjärrundervisning på entreprenad i alla relevanta ämnen kan kompetens delas över hela landet.

Möjligheten till fjärrundervisning på entreprenad skapar ett gränsöverskridande klassrum som både nu och i framtiden blir ett pedagogiskt verktyg för att stärka elever i deras lärandeprocesser.

- Kompetenshöjning. Alla lärare måste ha kunskap i att undervisa nyanlända elever. Ett kompetenscentrum, som en del i det nationella institut för lärare- och skolledarkvalitet som Centerpartiet tidigare föreslagit skulle kunna skapa förutsättningar för utveckling och högre kvalitet i skolors undervisning av nyanlända elever.

- Ett delat ansvar. I dag står fyra procent av skolorna för en tredjedel av alla nyanlända elever. Vissa skolor tar inte emot en enda. Det är inte hållbart. Ansvaret måste delas och kunskaper måste utbytas.

Förutom att ansvaret måste delas bättre mellan kommuner och friskolor ges möjlighet att ta emot nyanlända elever behöver kommunerna i större utsträckning fördela mottagaransvaret mellan skolorna i kommunen.

Södertälje kommun, som under en längre tid tagit emot många nyanlända, arbetar efter ett system där skolor turas om att ha ansvaret. Nyanlända familjer informeras sedan om att de kan välja en skola där det finns särskild beredskap för att ta emot nyanlända elever.

Med rätt reformer och ett tydligt ledarskap kommer den svenska skolan gå stärkt ur detta. Ingen vet hur situationen ser ut om ett halvår, ett år men skolan måste mobiliseras så att den kan tackla de utmaningar den står inför och ta tillvara på den kompetens som skolan också tillförs.

Då har vi goda möjligheter att erbjuda alla elever en likvärdig och högkvalitativ skola där alla, oavsett bakgrund, får chansen att nå sin fulla potential. Utbildning är en förutsättning för jobb – som är nyckeln till det svenska samhället.

Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson (C)

Mari-Louise Wernersson, ordförande kommunala sektionen, (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev