söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Bristande IT-stöd hinder för rektorer

Många lösningar måste prövas för att komma till rätta med rektorernas pressade arbetssituation. Väl fungerande IT-system är en viktig och av rektorerna själva mycket önskad åtgärd.

Publicerad: 27 mars 2015, 11:09

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

RektorerSkolledareSkolanUtbildningIt

Regeringens särskilde utredare Olof Johansson överlämnade i går torsdag sin utredning om rektorernas arbetssituation inom skolväsendet till utbildningsminister Gustav Fridolin. I rapporten framkommer att många av rektorernas utmaningar kan kopplas till svagheter i den lokala styrkedjan och att det största enskilda problemet för rektorerna är tidsbrist.

Utredningen pekar på fem åtgärdsområden som är lovvärda samtidigt som de alla bygger på olika former av utbildning. Vi har ett kompletterande perspektiv baserat på en egen undersökning av rektorers vardag som genomfördes i maj 2014 bland rektorer i landets kommunala skolor. Undersökningen, där 578 rektorer svarade, bekräftar bilden av en tidspressad vardag. Men i resultaten framkommer också att IT-stödet för rapportering och uppföljning ofta upplevs som ett stort problem i vardagen.

Närmare åtta av tio rektorer lägger upp till 40 procent av sin tid på rapportering och uppföljning. Mest tid tar målstyrning och måluppfyllelse, följt av kvalitetsredovisning samt arbete med budget och analys. Endast en av sju rektorer anser att IT-stödet är anpassat efter deras behov. Tvärtemot menar var tredje rektor att IT-stödet är direkt dåligt eller inte alls anpassat efter deras behov. Detsamma gäller synen på systemens anpassning till Skolverkets och andra myndigheters krav.

Slutsatsen är entydig. Tidskrävande och bristande IT-stöd för rapportering och uppföljning med för många parallella system hindrar många rektorer från sitt huvudsakliga pedagogiska uppdrag. Rektorerna vill ha fokus på sitt kärnuppdrag. Bristande IT-system är då ett hinder för de flesta av dem.

I allt högre utsträckning ställs rektorer inför omfattande och tidsödande krav på rapportering och uppföljning, bland annat inom områden som inte traditionellt stöds av skolans IT-system. Här ser vi en tydlig utmaning. För att frigöra tid för rektorerna behöver IT-systemen kompletteras och anpassas till dagens förändrade förutsättningar.

Med vår undersökning ville vi belysa ett omfattande problem i skolan som vi ofta möter i vårt eget arbete med kommuner. Vi arbetar löpande med att underlätta för såväl politiker som tjänstemän på olika nivåer och ser då vilken stor skillnad som går att åstadkomma med rätt verktyg.

I den fortsatta beredningen av utredningen bör många lösningar beaktas för att komma till rätta med rektorernas arbetssituation. Väl fungerande IT-system är en viktig och av rektorerna själva mycket önskad åtgärd.

Diana Broman, ansvarig för skolfrågor på Hypergene

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev