Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Bonus verkningslös - höj lönerna i stället”

Vi välkomnar att Moderaterna har höga ambitioner att utveckla sin skolpolitik. Moderaterna föreslår i dag onsdag att det införs en bonus för dem som tar examen från lärarutbildningen. Syftet med detta är att locka fler studenter till läraryrket. Men det är helt fel väg att gå för att stärka den svenska skolan.

Publicerad: 28 september 2016, 12:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Höj lärarnas löner i stället för att införa en bonus till lärarstudenter.

Foto: Janerik Henriksson/TT


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningLärareModeraternaLärarlönerLärarbrist

Förslaget är egentligen inte nytt, det har presenterats i en liknande tappning förut. Under Alliansregeringen genomfördes en utredning 2009 som helt förkastade idén om bonusar. Sammanfattningsvis så riskerar bonusar att bli en premie för de studenter som redan skulle ha utbildat sig till lärare. Vi bedömer likt utredningen att förslaget är undermåligt.

Satsningen på bonusar beräknas kosta en halv miljard kronor. Det är resurser som hade kunnat användas mer effektivt. Skolverket uppger att 50 000 utbildade lärare har lämnat skolan. Arbetsmiljön ute i skolorna är undermålig, vilket drabbar både lärare och elever. Även löneutvecklingen är eftersatt, lärarnas löner i förhållande till den övriga arbetsmarknaden är fortsatt låg.

Vad skolan och lärarkåren behöver är varaktiga satsningar på alla lärares löner samt reformer som syftar till att förbättra lärarnas arbetsmiljö. Vidare behöver lärarutbildningens kvalitet stärkas; den lärarledda undervisningstiden måste ökas och de praktiska inslagen i utbildningen stärkas. Lärarutbildningarnas platser måste även anpassas efter skolornas behov.

Menar vi allvar med att återupprätta läraryrkets attraktivitet och minska avhoppen från både lärarutbildningen och läraryrket är det viktigt att fokusera på det som vi vet gör skillnad. Låt oss lyssna till de internationella experter som har studerat det svenska skolsystemet. Ingen har föreslagit ett koncept som liknar bonusar för de studenter som tar examen.

I stället för att införa ett ineffektivt bonussystem föreslår vi följande åtgärder:

1. Höj lärarnas löner. Varaktiga lärarlönesatsningar med bred politisk förankring över blockgränserna är en förutsättning för att skapa incitament till att både stanna kvar i yrket och för nya studenter att söka sig dit. Lärarnas relativlön har halkat ner från 98 procent 2003 till 95 procent 2014.

2. Dokumentationskraven måste styras upp. Allt som inte har koppling till lärarnas huvuduppdrag bör slopas omgående. Många huvudmän skickar kontinuerligt ut blanketter och undersökningar till skolpersonalen som både tar viktig tid och energi från lärarna. En lärare har i genomsnitt 19 minuter per lektion till för- och efterarbete, vilket inte möjliggör en undervisning av hög kvalitet.

3. Dimensionera lärarutbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Rapporter från både Riksrevisionen och Universitetskanslersämbetet visar att det råder en oroväckande skev fördelning mellan vilka typer av lärare som lärosätena utbildar och vad arbetsmarknaden efterfrågar. Här behövs en tydligare statlig styrning av lärosätens utbud.

Om vi på allvar ska vända den negativa trenden för den svenska skolan kommer det att behövas en rejäl uppryckning hos samtliga riksdagspartier. Vi studenter vet att dagens lärarutbildning är i behov av en kvalitetshöjning.

De yrkesverksamma lärarna är tydliga med att arbetsmiljön och lönerna måste förbättras. Således är det för oss helt oförståeligt hur Moderaterna kan prioritera en satsningar på en halvmiljard på ett bonussystem, något som varken efterfrågas eller är effektivt. Tänk om, gör rätt.

REPLIK från M: Bonusen en del av ett större paket. 

Ina Djurestål, riksordförande Moderata Studenter

Isak Skogstad, ordförande Lärarnas Riksförbund Studerandeförening

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev