onsdag1 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

”Black Friday svärtar ner företagen”

Även de företag som säger sig arbeta för ökad miljömässig hållbarhet har anammat den amerikanska Black Friday-kampanjen. Man kan undra hur de får ihop hållbarhetsarbete med beslutet att engagera sig i att introducera en tradition vars huvudsyfte är att öka konsumtionen av varor, skriver Jens Rennstam och Sverre Spoelstra, lärare och forskare vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.

Publicerad: 23 november 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Huvudsyftet med Black Friday är att öka konsumtionen av varor.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

MiljöKlimat

Idag är det Black Friday, en amerikansk tradition som har ett huvudsakligt syfte: att öka försäljningen av varor. I USA är Black Friday dagen efter thanksgiving och markerar början på julhandeln. Företag “firar” detta genom att ha rea och de öppnar extra tidigt för att hjälpa kunderna att ta del av deras erbjudanden.

Svenska företag har nyligen valt att plocka upp denna tradition. Även de företag som säger sig arbeta för ökad miljömässig hållbarhet, vilket är de flesta. Man kan undra hur de får ihop hållbarhetsarbete å ena sidan, och å andra sidan beslutet att engagera sig i att introducera en tradition vars huvudsyfte är att öka konsumtionen av varor.

Förra året, på lördagen efter Black Friday, framställde vi denna undran till några svenska företag med uttalat hållbarhetsfokus. Företagen tillhör de större detaljisterna inom elektronik, konfektion och telecom. Vi citerade några av deras hållbarhetsanspråk - som till exempel att de “främjar en hälsosam livsstil idag och för kommande generationer” och frågade hur de i ljuset av detta tänkte när de valde att delta i introduktionen av Black Friday i Sverige.

Företagens svar präglades av ett fokus på andra typer av ansvar, närmare bestämt för de anställda och kunderna. Till exempel skrev företagen att de engagerar sig i Black Friday för att “säkra medarbetarnas framtida trygghet och inkomst”. När det gäller kunderna svarade de: “vi jobbar aktivt med att stärka vårt erbjudande när kunderna önskar köpa, till exempel vid Black Friday”.

Det framgick också att företagen inte ser någon konflikt mellan Black Friday och hållbarhetsarbetet. Ett företag skrev att det är en “självklarhet” att de “hoppar på Black Friday-tåget och ger våra kunder våra allra bästa priser och erbjudanden”. Ett annat lade ansvaret på konsumenterna och svarade att “det är frivilligt för konsumenter att ta del av erbjudandet”.

Svaren i vår stickprovsundersökning är inte särskilt överraskande. Vår poäng är inte att klandra företagen för att de försöker sälja produkter. Däremot vill vi peka på hur deras svar, och själva initiativet att introducera Black Friday i Sverige, understryker något viktigt: att vi inte kan förvänta oss att företag tar ett avgörande ansvar för miljön.

Företagen själva ramar typiskt sett in sitt miljöansvar under paraplykonceptet “CSR” (Corporate Social Responsibility/Företagens sociala ansvar), vars huvudidé är att företag skall ta ansvar för samhällsproblem som till exempel miljöförstöring. När CSR-diskussionerna började på 1960-talet handlade de om att konfrontera affärslogiken med en filantropisk logik.

Idag har gränsen mellan att göra vinst och att göra gott suddats ut. Det mest extrema exemplet är “The business case for CSR”, vilket går ut på att påvisa ett samband mellan samhällsansvar och vinst. Det mest intressanta är inte huruvida det finns ett samband, utan att man ägnar så stora resurser åt att försöka hitta det. Det sätter, precis som vår miniundersökning, fingret på att vinstgenerering ses som en förutsättning för att göra gott. Samtidigt som företagen lobbar för ökad konsumtion gör de anspråk på att bidra till ökad hållbarhet.

Det finns anledning att vara skeptisk till företagens “CSR-prat”. CSR tenderar att få det att låta som om företagsvärlden erbjuder effektiva lösningar på världens miljöproblem, trots att de i själva verket bidrar till problemen. Och kopplingen mellan att göra gott och att göra vinst marginaliserar diskussionen av andra, sannolikt betydligt effektivare, sätt att göra gott. Som att minska produktionen och konsumtionen, men det är svårförenligt med vinstgenereringen.

Black Friday-initiativet och företagens svar på våra frågor illustrerar denna marginalisering av seriösa lösningar på våra miljöproblem. CSR-diskussionen gör det möjligt att presentera något så uppenbart ohållbart som Black Friday som ett uttryck för ett socialt ansvar samtidigt som miljöproblemet hamnar i marginalen. CSR blir närmast en distraktion från det verkliga problemet: att initiativet handlar om ökad konsumtion.

Jens Rennstam, lärare och forskare vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Sverre Spoelstra, lärare och forskare vid företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

MiljöKlimat

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev