Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Bjud in politiska partier till skolan

När gymnasieskolor stänger ute politiska partier försämrar de elevers möjligheter att ta del av sina demokratiska rättigheter på lika villkor.

Publicerad: 20 augusti 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Mickes fotosida, Mostphotos


Den 9:e september kommer ungefär 383 000 personer att ha möjlighet att rösta för allra första gången. För att dessa förstagångsväljare ska kunna göra ett medvetet val behöver de ha kunskap om vad de olika partierna står för. Skolan har genom sitt demokrati- och kompensatoriska uppdrag ett ansvar att rusta landets unga inför den dagen.

Under ett valår blir det särskilt viktigt, men även enklare, för Sveriges skolor att öka elevernas engagemang och stärka deras kunskap om den demokratiska processen. Då uppkommer en mängd möjligheter för elevkårer och lärare att arrangera aktiviteter på temat politik och demokrati. Självklara exempel är att anordna skolval och att bjuda in politiska partier för att delta i debatter.

Det är rektorn på en skola som bestämmer om politiska partier ska bjudas in till en skola eller inte. Sedan i januari i år är det möjligt för skolledningen att begränsa antalet partier som bjuds in, så länge det görs ett objektivt urval. Det tycker vi är en bra ordning. Sedan en del skolor varit med om att elever arrangerat demonstrationer eller valt att bojkotta en aktivitet på grund av vilka partier som varit inbjudna, har det hänt att rektorer beslutat att avstå från att bjuda in partier helt och hållet. Vi tror att det är fel väg att gå.

Enligt granskningar som Skolinspektionen gjort brister gymnasieskolan i sitt demokratiuppdrag genom att elever ”inte i tillräcklig utsträckning ges möjlighet att utveckla demokratiska förmågor”. Så länge vi har en representativ demokrati där olika partier leder landet är det oerhört viktigt att Sveriges unga får kunskap om vilka dessa partier är och vad de står för. Att inte tillåta politiska partier på skolorna innebär att gå miste om en viktig möjlighet.

Gymnasieskolan har ett kompensatoriskt uppdrag vilket betyder att utbildningen ska uppväga skillnader i elevers förutsättningar. När det gäller landets styrning och de politiska partierna ser kunskapen som eleverna har med sig hemifrån väldigt olika i ut. Eftersom denna kunskap påverkar deras möjligheter att aktivt delta i samhället, blir skolans kompensatoriska roll för att erbjuda den än viktigare.

Givetvis har vi förståelse för att rektorer kan vara oroliga för att bjuda in till debatter om de befarar att det kan bli stökigt. Arbetsmiljöansvaret för såväl elever som personal ligger ju på rektor. Vi menar dock att det är möjligt, så länge det görs under rätt förutsättningar.

Grundläggande för att partier ska kunna besöka skolor är att alla respekterar de förhållningsregler som gäller. Eleverna ska informeras i förhand och elevkåren kan med fördel leda arbetet med att arrangera aktiviteten. Det bör även finnas en tydlig handlingsplan till hands utifall att en situation skulle uppstå där exempelvis en elev känner sig otrygg. Elever ska inte heller vara tvingade att prata med partier, däremot kan det vara obligatoriskt att lyssna på ett föredrag eller en debatt. Om kränkningar eller trakasserier förekommer ska skolan självklart anmäla dessa. Det är även viktigt att lärarna följer upp partiföreträdarnas uttalanden i den fortsatta undervisningen så att eleverna får möjlighet att sätta åsikterna i ett större sammanhang.

Skolan har en unik möjlighet att skapa en plattform för politiska samtal där unga kan delta och få förutsättningar att bli aktiva samhällsmedborgare, på lika villkor. Låt oss inte gå miste om den möjligheten.

Lina Hultqvist, ordförande Sveriges Elevkårer

Matz Nilsson, ordförande Sveriges Skolledarförbund

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev