Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Biblioteken mer än katedern svaret på skolans digitalisering

Att alla elever som lämnar skolan är digitalt kompetenta är lika viktigt som att de kan läsa, skriva och räkna. Därför är en satsning på skolbiblioteken av strategisk betydelse.

Publicerad: 25 maj 2011, 11:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Just nu pågår något som mest liknar en tävlan i att hitta fel och brister i den svenska skolan. Vi vill byta perspektiv. I stället för att lägga all kraft på att finna felsteg och syndabockar, vill vi fokusera vad som behöver göras för att möta morgondagens utmaningar. Problemen blir inte mindre när vi vänder blicken från det som varit till det vi står inför, men problemen blir annorlunda.

Katedern i all ära, men det livslånga lärandet blir ingen realitet om eleverna blir passivt sittande framför en kateder. Grunden för ett livslångt lärande läggs först när eleverna lär sig att aktivt navigera i den uppsjö av informationskällor som finns att tillgå runtom dem, i skolans mediebestånd och digitala lärresurser och allt annat som finns att hitta via datorn.

I snart sagt alla skolor pågår en digitalisering av undervisningen. Redan idag är många skolor så kallade ”1-1 skolor”, det vill säga skolor med en dator per elev. Men om eleverna inte får kompetent vägledning i hur man söker, värderar och hanterar information är risken stor att den digitaliserade undervisningen för de flesta inte blir mer än ett ytligt googlande utan vare sig källkritik, informationskompetens eller kunskap om upphovsrätt. Forskning visar att eleverna behöver kompetent återkoppling på sina sökprocesser för att utveckla sin informationskompetens.

I skolans nya kurs- och läroplaner har källkritik och informationskompetens skrivits in som obligatoriska färdigheter. Och runt om i landet sitter lärarlag och diskuterar hur de ska lära ut, examinera och betygsätta dessa färdigheter. Det är ingen lätt uppgift och många lärare uttrycker att de inte har fått lära sig hur man arbetar med källkritik och informationssökning i undervisningen. Hur ska de då kunna lära ut det som de nya läroplanerna kräver? Lärarlagen saknar en viktig pedagogisk kugge.

I vissa skolor finns den nödvändiga yrkeskompetensen. Där har man en utbildad bibliotekarie, som av sina lärarkollegor ses som jämbördig och som ges möjlighet att delta i skolans pedagogiska diskussioner. Skolbibliotekarien bidrar då till utvecklingen av lektionsupplägg och bedömningsunderlag som lever upp till den nya läroplanens krav.

Det krävs ett pedagogiskt samarbete mellan skolans bibliotekarie och lärare för att lärande och utveckling ska uppstå. Det krävs en skolledning som omfamnar det pedagogiska samarbetet med stöd och resurser, för att det ska få luft under vingarna och lyfta.

I skollagen sägs nu att alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek. Frågan är vad det betyder? Så länge ”skolbibliotek” inte har definierats som den pedagogiska funktion som det måste vara i den framtida skolan, lär många skolpolitiker och skolledare nöja sig med att se skolbiblioteket som ett bokrum.

Biblioteket ska inte vara ett bokrum i slutet av korridoren. Biblioteket ska vara ett digitalt nav i skolans pedagogiska process. Att alla elever som lämnar skolan är digitalt kompetenta är lika viktigt som att de kan läsa, skriva och räkna. Det livslånga lärandet kräver det. Det demokratiska deltagandet och delaktigheten kräver det. Det framtida arbetslivet och rationell offentlig förvaltning kräver det. Därför är en satsning på skolbiblioteken av strategisk betydelse för såväl staten som kommunerna. Lyft skolbiblioteken!

Karin Linder, Förbundsordförande DIK

Monika Staub Halling, Cecilia Bengtsson, Jenny Engström, Tony Melander - DIK:s skolbiblioteksgrupp

Karin Linder, förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Bibliotek

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev