Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Betyg i fyran lyfter både skolan och eleverna

För mig som är utbildad i både Iran och Sverige, och har haft barn i den svenska skolan, så är det fullständigt självklart att vi ska införa betyg i fjärde klass. En sådan förändring tjänar både elever och föräldrar på, men kanske allra mest skolan själv, skriver den moderata samhällsdebattören Mozhgan Jalali.

Publicerad: 1 april 2014, 13:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

LärarePisaBetyg

Regeringen vill införa betyg från fjärde klass. Dessutom ska skriftliga omdömen slopas och de nationella proven rättas externt, enligt det förslag som Alliansens partiledare nyligen presenterat. Förslaget har kritiserats av den politiska oppositionen och en del forskare med argumentationen att det inte finns tillräckligt med forskning kring betygens betydelse för bättre resultat i skolan. Men det finns även en del forskare som stödjer förslaget om införandet av tidigare betyg.

Jag är född och uppvuxen i ett land utanför Europa, och refererar till mina egna erfarenheter och upplevelser som utgår ifrån att jag har barn som har gått i den svenska skolan. Utifrån dessa erfarenheter kan jag säga att den svenska skolan har överraskat mig många gånger, bland annat i synen på vad man ansåg att skolan var för plats, vad eleverna skulle göra under skoltiden och hur allvarligt och seriöst en del lärare tog uppdraget att lära ut och överföra sin kunskap till eleverna.

För mig som är utbildad i både Iran och Sverige har utbildningen alltid varit av stor vikt. Jag brukar hävda att utan en bra utbildning finns det ingen framtid. Det var därför självklart att mina barn skulle få möjlighet till en bra skolgång. Men det jag upptäckte var att mycket av tiden i skolan, som jag förväntade mig skulle användas för att lära sig ny kunskap, istället gick till aktiviteter som kunde och borde hållas på fritiden. Jag kände också att barnen lärde sig för lite om disciplin och att det fanns för få lärare som kunde och förmådde entusiasmera mina barn till att söka ny kunskap.

Att skaffa sig ny kunskap och därefter redovisa detta svart på vitt i form av ett betyg är både bra och viktigt. Men skolan har inte alltid haft förmågan att erbjuda elever och föräldrar en möjlighet att få en bra inblick i elevens skolgång. Betygen ger information om elevens kunskap i förhållande till kunskapsmålen. Eleverna sporras också att lära sig mer då betygen ses som en morot. Betygen används också för att utvärdera verksamheten.

Det skapar en trygghet för både eleven och föräldrarna när de får veta vad som förväntas av eleven och vad denne ska uppnå kunskapsmässigt. Det stärker elevens självkänsla och självförtroende när han eller hon presterar och uppnår sina studiemål. Betygen spelar där en viktig roll genom att de mäter och redovisar elevens kunskaper. Betygen är också ett bra verktyg för utveckling eftersom de inspirerar eleven till att både lära sig fler och nya saker.

Betygen är ett exempel på yttre motivation. Svenska skolan behöver utöver detta fler lärare som har den pedagogiska förmågan att kunna motivera eleverna på ett mer känslomässigt inre plan. Lärare som kan entusiasmera till inre motivation. Elever blir motiverade när de känner sig sedda av sina lärare och ser en mening med det de gör. Undervisningsklimat där dialog mellan lärare och eleverna tillåts och uppmuntras är gynnsamt för elevernas lärande.

Vad är det som hindrar oss från att vilja få reda på våra barns starka och svaga sidor? Det handlar om att vi föräldrar och framförallt skolan ska få möjlighet att erbjuda rätt och tidiga insats till våra barn, så att de ges en ännu bättre skolgång och därigenom en ljusare framtid. Att både införa betyg och genomföra riktade satsningar i de tidiga skolåren leder skolan i rätt riktning, den riktning som gör den ännu bättre rustad för att ge våra barn den grund och den start de behöver i livet.

Mozhgan Jalali, barnmorska, regionpolitiker (M) Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

LärarePisaBetyg

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev