Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Skola

Baylans förslag en dödsdom mot fria förskolor

Ibrahim Baylans (S) förslag om en gemensam kö till kommunala och fria förskolor riskerar att slå ut många mindre fristående förskolor i hela landet. Kvar blir de stora koncernerna, är det vad Socialdemokraterna vill?

Publicerad: 16 maj 2014, 06:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

KonkurrensFörskola

I går, på självaste Förskolans dag, gjorde Ibrahim Baylan (S) sitt utspel om kravet på en gemensam kö till kommunala och fria förskolor och slog samtidigt fast att socialdemokratin underkänner fristående huvudmäns förmåga att ta ansvar för sina förskolor och de barn som tillbringar sina dagar där.

Inte nog med att utspelet visar på en oroande okunskap, det riskerar att slå ut en lång rad små föräldra- och personaldrivna kooperativ över hela landet. Kvar blir de som klarar av Baylans och socialdemokratins förslag: de stora förskolekoncernerna med flera avdelningar och förskolor som på samma sätt som kommunen kan flytta barn mellan olika enheter.

Vi ser, till skillnad mot Ibrahim Baylan, att många av våra medlemsförskolor över hela landet kämpar för att överleva i en allt mer hårdnande attityd från kommunerna.

Kommunerna har alla fördelar: de är huvudmän för egna förskolor, de är bidragsutbetalare till de fria förskolorna och de utövar dessutom tillsyn mot samma fria förskolor, som alltså är konkurrenter. När Ibrahim Baylan vill ge kommunerna ännu en fördel, att lagstifta om att de ska få administrera en gemensam kö, kan det vara detsamma som att skriva under en dödsdom mot de fria förskolorna.

Baylan hävdar att man har tre skäl till att vilja skapa en gemensam kö:

1) Det blir krångligt för föräldrarna att välja om det är flera köer.
Det är att underskatta alla föräldrar i landet, som dagligen gör andra val; val av mat, tv-program, bilmärke, tvättmedel, etc etc.
2) Det finns exempel på friskolor som inte ger barn med särskilda behov förtur.
Det är inte bara grovt generaliserande och osant, det är också kränkande mot alla dem som varje dag jobbar med dessa speciella barn i de fria förskolorna, ofta utan att kommunen beviljar det tilläggsbelopp man är skyldig att betala ut för barn i behov av särskilt stöd.
3) Det är lättare för kommunerna att planera om de vet hur många förskoleplatser som finns.
Ja, och det blir också lättare för kommunerna att anpassa sina verksamheter för att slå ut konkurrenterna, alltså de fria förskolorna.

Grundorsaken till Baylans utspel är att socialdemokratin inte vill ”att förskolorna ska kunna välja och vraka bland barnen som står i kön.”

Som branschorganisation kan FSO konstatera att den risken är minimal. Enligt skollagen åligger det huvudmannen att ta ansvar för barngruppens storlek och sammansättning.

Hur ska en huvudman för en fri förskola kunna göra det om förskolan inte har en egen kö? Här tvingar Baylans utspel alltså de fria förskolorna att bryta mot skollagen. Dessutom, och det är en mycket viktig aspekt, ett visst urval är tillåtet: Diskrimineringsombudsmannen godkänner ålder som godtagbar urvalsgrund till förskolan. Utan en egen kö kan en huvudman inte ens göra det urvalet för att få bästa möjliga barngrupp i fråga om storlek och sammansättning, för att kunna möta varje barn och följa skollagens krav på likabehandling.

Återigen kan FSO slå fast att det är en grupp i samhället som blir lidande när det kommer förslag som hotar de fria förskolorna: De allra minsta barnen, vars föräldrar av olika anledningar har gjort valet att deras barn ska tillbringa sina första år i en fri förskola.

I samma ögonblick som föräldra- och personalkooperativens existens hotas, riskerar också tusentals arbetstillfällen att kommunaliseras, arbeten som nästa uteslutande utförs av kvinnor, både som anställda och som arbetsgivare.

Och, som tidigare konstaterats, vidare lever de kommunala förskolorna tillsammans med de stora förskolekoncernerna, de där som har stöd av stora riskkapitalbolag.

Var det det ni ville med ert utspel, Ibrahim Baylan?

Mimmi von Troil, vd, FSO, Fria förskolor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KonkurrensFörskola

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev